Γραφείο Κτηματολογίου Πρωτευούσης

 

Τιμολέοντος Βάσσου 11-13, 115 21 Αθήνα

Προϊσταμένη: Καλλιόπη Αλιμπέρτη, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Τηλ.: 211 1044720-721, fax: 211 1044722, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Αρμοδιότητες  γραφείου:

  • Τήρηση και ενημέρωση των κτηματικών χαρτών και κτηματικών βιβλίων
  • Χορήγηση αποσπασμάτων κτηματικού χάρτη και κτηματικού βιβλίου σε ενδιαφερόμενους πολίτες
  • Θεώρηση οικοδομικών αδειών ως προς τον κτηματολογικό αριθμό των ακινήτων