Εμφανίσεις φίλμς αεροφωτογραφιών

Read more...

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτηρίου του Ο.Κ.Χ.Ε. επί της οδού Τιμολέοντος Βάσου 11-13

Read more...

«Έκτύπωση εξ επαφής ασπρόμαυρων αρνητικών φίλμς από ασπρόμαυρα αρνητικά φίλμς (DIRECT FILM) του αρχείου του ΟΚΧΕ »

 Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ