Ημερίδες ΟΚΧΕ: Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Ηράκλειο

Ο Οργανισμός Κτηματολογίου & Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την έκδοση του Νόμου 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α΄) διοργανώνει ανοιχτές ημερίδες με θέμα « ΕΥΓΕΠ: τα πρώτα βήματα » οι οποίες θα πραγματοποιηθούν:

Read more...

Ηχητικά αποσπάσματα & παρουσιάσεις ημερίδας Θεσσαλονίκης

Read more...