Δελτία Τύπου

«Ναι», στο άνοιγμα των δημόσιων γεωχωρικών δεδομένων ψήφισε η Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας!

Στις 2 Απριλίου, μετά από μία μαραθώνια συνεδρίαση που διήρκεσε πάνω από 4 ώρες, η Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας (ΕΘΕΓ), η οποία είναι το ανώτατο όργανο για τη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής στον τομέα της γεωπληροφορίας, υπερψήφισε την πρόταση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) για το άνοιγμα των δημόσιων γεωχωρικών δεδομένων!

Read more...

Μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου παραγωγής αεροφωτογραφιών μετά απο 42 χρόνια

Μετά την πάροδο χρονικής περιόδου τεσσάρων και πλέον δεκαετιών μεταβάλλεται το νομοθετικό πλαίσιο για την παραγωγή αεροφωτογραφιών στη χώρα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ειδικού άρθρου στο Νόμο 4067/2012, στο οποίο ορίζεται με σαφήνεια το νέο περιβάλλον παραγωγής αεροφωτογραφικών δεδομένων, καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας των συναρμόδιων κρατικών φορέων ΟΚΧΕ (Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας)  και Γ.Υ.Σ. (Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού).

Read more...

Ελεύθερη και Δωρεάν διάθεση Ορθοφωτοχαρτών Αττικής μεγάλης ακρίβειας, από τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας

Στις 19 Ιανουαρίου 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, μετά από σχετική εισήγηση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Νέδα, έλαβε απόφαση σταθμό σχετικά με τη διάθεση και την περαιτέρω χρήση των γεωχωρικών δεδομένων του Οργανισμού (Απόφαση υπ.αριθμ. 535/06/19-1-2012). Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, από σήμερα διατίθενται ελεύθερα και δωρεάν προς όλους και για κάθε τύπο χρήσης οι νέοι ορθοφωτοχάρτες του ΟΚΧΕ, οι οποίοι καλύπτουν την ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Read more...