Εκτυπώσεις Αεροφωτογραφιών

 

Η Διεύθυνση Αεροφωτογραφήσεων του Ο.Κ.Χ.Ε. ανακοινώνει ότι ανακηρύχτηκε ανάδοχος εκτύπωσης αεροφωτογραφιών, από τις υπάρχουσες στο αρχείο του.

 

Από τη Δευτέρα 11-3-2013 οι ενδιαφερόμενοι πολίτες δύνανται να παραγγέλνουν εκτυπωμένες αεροφωτογραφίες και εκτυπωμένες μεγεθύνσεις αεροφωτογραφιών.