Αεροφωτογραφικά

 

Το αρχείο της  Διεύθυνσης Αεροφωτογραφίσεων του Ο.Κ.Χ.Ε. περιέχει υλικό ασπρόμαυρων και έγχρωμων αεροφωτογραφιών, ο αριθμός των οποίων υπερβαίνει τις 400.000. Το υλικό αυτό μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως εξής:

Ασπρόμαυρες Α/Φ:

  • 248.645 ασπρόμαυρες αεροφωτογραφίες διαφόρων κλιμάκων, οι οποίες προέρχονται από φωτοληψίες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των ετών 1950 και 2003. Οι φωτοληψίες πραγματοποιήθηκαν με φωτομηχανές Zeiss και διατίθενται σε διαστάσεις (format) 23x23 εκ.
  • 84.187 ασπρόμαυρες αεροφωτογραφίες διαφόρων κλιμάκων, οι οποίες προέρχονται από φωτοληψίες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των ετών 1929 και 1982. Οι διαστάσεις των αεροφωτογραφιών είναι μικρότερες από 23x23 εκ., ενώ οι φωτοληψίες πραγματοποιήθηκαν με φωτομηχανές Wild. Πιο συγκεκριμένα, διατίθενται σε διαστάσεις 18x18 εκ. και 15x10 εκ.
  • 11.000 περίπου ασπρόμαυρες αεροφωτογραφίες διαφόρων κλιμάκων, οι οποίες προέρχονται από φωτοληψίες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των ετών 1951 και 1964. Διατίθενται σε διαστάσεις 23x23 εκ., 18x18 εκ. και 15x10 εκ. Οι φωτοληψίες πραγματοποιήθηκαν με φωτομηχανές Zeiss.
  • 35.246 ασπρόμαυρες αεροφωτογραφίες διαφόρων κλιμάκων, οι οποίες προέρχονται από φωτοληψίες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των ετών 1994 και 2000, υπό την επίβλεψη του Οργανισμού. Διατίθενται σε διατάσεις 23x23 εκ. Οι φωτοληψίες πραγματοποιήθηκαν με φωτομηχανές Zeiss.
  • 4.100 ασπρόμαυρες αεροφωτογραφίες διαφόρων κλιμάκων, οι οποίες προέρχονται από φωτοληψίες που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 1955 - 1957 με χρήση φωτομηχανών Zeiss.

Έγχρωμες Α/Φ:

  • 17.341 έγχρωμες αεροφωτογραφίες διαφόρων κλιμάκων, οι οποίες προέρχονται από φωτοληψίες που πραγματοποιήθηκαν από το έτος 1994 έως το έτος 2004, υπό την επίβλεψη του Οργανισμού. Διατίθενται σε διαστάσεις 23x23 εκ. Οι φωτοληψίες πραγματοποιήθηκαν με φωτομηχανές Zeiss.
  • 2.034 έγχρωμες αεροφωτογραφίες κλιμάκων 1:6000 και 1:15000, οι οποίες προέρχονται από φωτοληψίες που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2010 από τον ΟΚΧΕ. Διατίθενται σε διαστάσεις 23 Χ 23 εκ.. Οι φωτοληψίες πραγματοποιήθηκαν με φωτομηχανές Zeiss

Ενενήντα χιλιάδες (90.000) και πλέον από τις αεροφωτογραφίες  του αρχείου έχουν ενταχθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Διάχυσης Γεωγραφικών Πληροφοριών του Οργανισμού. Η διαδικασία ένταξης περιλάμβανε τη σάρωση, υδατογράφηση και τον προσανατολισμό των εικόνων στο χώρο μέσω φωτογραμμετρικής επεξεργασίας. Ο προσανατολισμός πραγματοποιήθηκε με ακρίβεια της τάξης μερικών δεκάδων μέτρων. Αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας είναι η δυνατότητα προεπισκόπησης τόσο των ιχνών των αεροφωτογραφιών όσο και των αεροφωτογραφιών καθαυτών, προσανατολισμένων στο χώρο.

 

Δείγμα
aerofotografia akropolis1

Αεροφωτογραφία Ακρόπολης, έτος 1930

Aerofotografia Santorinis1

Αεροφωτογραφία Σαντορίνης, περιοχή Περίσσας

Aerofotografia Santorinis perioxh hmerovigli1jpg

Αεροφωτογραφία Σαντορίνης, περιοχή Ημεροβιγλίου