«Έκτύπωση εξ επαφής ασπρόμαυρων αρνητικών φίλμς από ασπρόμαυρα αρνητικά φίλμς (DIRECT FILM) του αρχείου του ΟΚΧΕ »

 Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ