Εμφανίσεις φίλμς αεροφωτογραφιών

Περισσότερα...

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτηρίου του Ο.Κ.Χ.Ε. επί της οδού Τιμολέοντος Βάσου 11-13

Περισσότερα...

«Έκτύπωση εξ επαφής ασπρόμαυρων αρνητικών φίλμς από ασπρόμαυρα αρνητικά φίλμς (DIRECT FILM) του αρχείου του ΟΚΧΕ »

 Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ