Β' Φάση Βασικού Προγράμματος - ΦΕΚ 1249

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1249
11 Δεκεμβρίου1998

Αριθ. 30580/6912

Κήρυξη περιοχών υπό κτηματογράφηση για τις εργασίες του Εθνικού Κτηματολογίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 2308/1995 “Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα Κτηματολογικά Βιβλία και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 114/Α’).
  2. Τις διατάξεις του Ν. 1647/1986 “Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.) και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 141/Α’).
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, “Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα” (Α’ 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α’ 154) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α’ 38).
  4. Την υπ’ αριθμ. Δ17α/03/99/Φ.2.2.1/29.10.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων “Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χρήστο Βερελή και Θεόδωρο Κολιοπάνο (1006 Β/4.11.1996).
  5. Την 140/17.9.1998 γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας.
  6. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Ο.Κ.Χ.Ε. αποφασίζουμε:

Ι. Κηρύσσονται υπό κτηματογράφηση οι περιοχές που βρίσκονται στα διοικητικά όρια 100 Δήμων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

 Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

1

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

2

Κ. ΚΙΡΚΗΣ

3

ΞΑΝΘΗΣ

Κ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ

4

Κ. ΟΛΒΙΟΥ

5

Κ. ΤΟΞΟΤΩΝ

6

Δ. ΞΑΝΘΗΣ

7

Κ. ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ

8

Κ. ΓΕΝΙΣΕΑΣ

9

Κ. ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ

10

Κ. ΚΟΥΤΣΟΥ

11

Κ. ΜΑΓΙΚΟΥ

12

Κ. ΠΗΓΑΔΙΩΝ

13

Κ. ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ

14

Κ. ΣΕΛΕΡΟΥ

15

Κ. ΣΕΛΙΝΟΥ

16

Κ. ΣΟΥΝΙΟΥ

17

ΡΟΔΟΠΗΣ

Κ. ΑΜΑΞΑΔΩΝ

18

Κ. ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ

19

Κ. ΦΑΝΑΡΙΟΥ

20

Κ. ΙΑΣΜΟΥ

21

Κ. ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ

22

Κ. ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ

23

Κ. ΣΑΛΠΗΣ

24

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

Δ. ΑΙΓΙΝΙΟΥ

25

Κ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

26

Δ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

27

Κ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ

28

Κ. ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ

29

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

30

Κ. ΑΛΙΚΑΝΑ

31

Κ. ΑΝΩ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ

32

Κ. ΜΠΟΧΑΛΗΣ

33

Κ. ΓΑΪΤΑΝΙΟΥ

34

Κ. ΚΑΛΙΠΑΔΟΥ

35

Κ. ΚΥΨΕΛΗΣ

36

Κ. ΜΕΣΟΥ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ

37

Κ. ΠΛΑΝΟΥ

38

Κ. ΣΑΡΑΚΗΝΑΔΟΥ

39

Κ. ΣΚΟΥΛΗΚΑΔΟΥ

40

Κ. ΤΡΑΓΑΚΙΟΥ

41

Κ. ΒΑΝΑΤΟΥ

42

Δ. ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ

43

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Κ. ΑΝΩΓΗΣ

44

Κ. ΑΝΤΙΠΑΤΩΝ ΕΡΙΣΟΥ

45

Κ. ΑΣΟΥ

46

Κ. ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ

47

Κ. ΕΞΑΓΗΣ

48

Κ. ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ

49

Κ. ΓΡΙΖΑΤΩΝ

50

Δ. ΙΘΑΚΗΣ

51

Κ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ

52

Κ. ΚΑΡΥΑΣ

53

Κ. ΚΙΟΝΙΟΥ

54

Κ. ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ

55

Κ. ΚΟΘΡΕΑ

56

Κ. ΛΕΥΚΗΣ

57

Κ. ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ

58

Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

59

Κ. ΠΑΤΡΙΚΑΤΩΝ

60

Κ. ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ

61

Κ. ΠΥΡΓΙΟΥ

62

Κ. ΠΛΑΓΙΑΣ

63

Κ. ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ

64

Κ. ΠΟΥΛΑΤΩΝ

65

Κ. ΣΑΜΗΣ

66

Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ

67

Κ. ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ

68

Κ. ΒΑΡΕΟΣ

69

Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΙΑΔΩΝ

70

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ

71

Κ. ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΩΝ

72

Κ. ΕΥΓΗΡΟΥ

73

Κ. ΦΤΕΡΝΟΥ

74

Κ. ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ

75

Κ. ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΗΣ

76

Κ. ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ

77

Δ. ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

78

Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

79

Κ. ΠΟΡΟΥ

80

Κ. ΣΥΒΡΟΥ

81

Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

82

Κ. ΒΛΥΧΟΥ

83

Κ. ΒΟΥΡΝΙΚΑ

84

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ

85

Κ. ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΥ

86

Κ. ΜΕΛΙΓΟΥΣ

87

Κ. ΠΡΑΣΤΟΥ

88

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Κ. ΒΕΛΟΥ

89

Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

90

Δ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

91

Δ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ

92

Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΙΑΤΟΥ)

93

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

Κ. ΕΛΑΤΑΣ

94

Δ. ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

95

Δ. ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

96

Κ. ΛΙΘΙΟΥ

97

Κ. ΜΕΣΤΩΝ

98

Κ. ΟΛΥΜΠΩΝ

99

Κ. ΠΥΡΓΙΟΥ

100

Κ. ΒΕΣΣΗΣ

ΙΙ. Η απόφαση αυτή ισχύει αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 1998

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔ. ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ