Β' Πιλοτικό - ΦΕΚ 1099

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1099
29 Δεκεμβρίου 1995

Αριθ. 100116/7687

Κήρυξη περιοχών υπό κτηματογράφηση για τις εργασίες του Εθνικού Κτηματολογίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 2308/1995 “Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα Κτηματολογικά Βιβλία και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 114/Α’).

 2. Τις διατάξεις του Ν. 1647/1986 “Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.) και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 141/Α’).

 3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α).

 4. Την από 15-11-1995 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Χ.Ε. (Πράξη αρ. 120/1α/17.11.95).

 5. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Ο.Κ.Χ.Ε., αποφασίζουμε:

Ι. Κηρύσσονται υπό κτηματογράφηση οι περιοχές που βρίσκονται στα διοικητικά όρια των Δήμων και Κοινοτήτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

 1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

  1. Δήμος Φερών του νομού Έβρου

  2. Κοινότητα Ανθείας του νομού Έβρου

  3. Κοινότητα Αγίου Αθανασίου του Νομού Δράμας

  4. Κοινότητα Κεφαλαρίου του Νομού Δράμας

  5. Κοινότητα Καλαμώνος του νομού Δράμας

  6. Κοινότητα Ερασμίου του Νομού Ξάνθης

  7. Κοινότητα Αβάτου του Νομού Ξάνθης

  8. Κοινότητα Ευλάλου του νομού Ξάνθης

  9. Κοινότητα Ν. Ηρακλείτσας του Νομού Καβάλας

  10. Κοινότητα Πηγών του Νομού Καβάλας

  11. Κοινότητα Αγιάσματος του Νομού Καβάλας

  12. Κοινότητα Ν. Καρυάς του Νομού Καβάλας

  13. Κοινότητα Κεραμωτής του Νομού Καβάλας

  14. Κοινότητα Αγ. Ανδρέα του Νομού Καβάλας

  15. Κοινότητα Αιγείρου του Νομού Ροδόπης

  16. Κοινότητα Μέσης του Νομού Ροδόπης

 2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

  1. Δήμος Καλαμαριάς του Νομού Θεσσαλονίκης

  2. Κοινότητα Σάρτης του Νομού Χαλκιδικής

  3. Κοινότητα Αγίου Νικολάου του Νομού Χαλκιδικής

  4. Κοινότητα Ρυζιών του νομού Κιλκίς

  5. Κοινότητα Άσπρου του Νομού Κιλκίς

  6. Κοινότητα Ν. Αγαθούπολης του Νομού Πιερίας

  7. Κοινότητα Μακρύγιαλου του Νομού Πιερίας

 3. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

  1. Κοινότητα Φιλώτα του Νομού Φλώρινας

  2. Κοινότητα Βαλτονέρων του Νομού Φλώρινας

  3. Κοινότητα Λαιμού του Νομού Φλώρινας

  4. Κοινότητα Αντάρτικου του Νομού Φλώρινας

  5. Κοινότητα Αγ. Αχιλλείου του Νομού Φλώρινας

  6. Κοινότητα Πέρδικας του Νομού Κοζάνης

  7. Κοινότητα Ολυμπιάδας του Νομού Κοζάνης

 4. Περιφέρεια Ηπείρου

  1. Κοινότητα Ν. Κερασούντος του Νομού Πρέβεζας

  2. Κοινότητα Πέτρας του Νομού Πρέβεζας

  3. Κοινότητα Στεφάνης του Νομού Πρέβεζας

  4. Κοινότητα Παντάνασσας του Νομού Άρτας

  5. Κοινότητα Καμπής του Νομού Άρτας

 5. Περιφέρεια Θεσσαλίας

  1. Κοινότητα Καλογριανών του Νομού Καρδίτσας

  2. Κοινότητα Αγίας Τριάδας του Νομού Καρδίτσας

  3. Κοινότητα Παλαιοχωρίου του Νομού Καρδίτσας

  4. Δήμος Ν. Αγχιάλου του Νομού Μαγνησίας

  5. Κοινότητα Πατουλιάς του Νομού Τρικάλων

  6. Κοινότητα Γλίνου του Νομού Τρικάλων

  7. Κοινότητα Σερβωτών του νομού Τρικάλων

 6. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

  1. Κοινότητα Κατούνας του Νομού Λευκάδας

  2. Κοινότητα Αλεξάνδρου του Νομού Λευκάδας

  3. Κοινότητα Πλατυστόμων του Νομού Λευκάδας

  4. Κοινότητα Νυδρίου του Νομού Λευκάδας

  5. Κοινότητα Καριωτών του Νομού Λευκάδας

  6. Κοινότητα Πηγαδησάνων του Νομού Λευκάδας

  7. Κοινότητα Καρυάς του Νομού Λευκάδας

  8. Κοινότητα Βαυκερής του Νομού Λευκάδας

 7. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

  1. Δήμος Αιτωλικού Νομού Αιτωλοακαρνανίας

  2. Κοινότητα Μανωλάδος του Νομού Ηλείας

  3. Κοινότητα Αρετής του Νομού Ηλείας

  4. Κοινότητα Ν. Μανολάδος του Νομού Ηλείας

 8. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

  1. Κοινότητα Μαλεσίνας του Νομού Φθιώτιδας

  2. Κοινότητα Κάστρου του Νομού Βοιωτίας

  3. Κοινότητα Λούτσιου του Νομού Βοιωτίας

 9. Περιφέρεια Αττικής

  1. Δήμος Βριλησσίων

  2. Δήμος Αγίας Παρασκευής

  3. Δήμος Βύρωνα

  4. Δήμος Ν. Σμύρνης

  5. Δήμος Αλίμου

  6. Δήμος Ν. Περάμου

 10. Περιφέρεια Πελοποννήσου

  1. Κοινότητα Μύρων Νομού Αργολίδας

  2. Κοινότητα Κυβερίου του Νομού Αργολίδας

  3. Κοινότητα Ν. Κίου του Νομού Αργολίδας

  4. Κοινότητα Σκαφιδακίου του Νομού Αργολίδας

  5. Κοινότητα Κεφαλαρίου του Νομού Αργολίδας

  6. Κοινότητα Ξηροπήγαδου του Νομού Αρκαδίας

  7. Κοινότητα Παράλιου Άστρους Νομού Αρκαδίας

 11. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

  1. Δήμος Ιωνίας του Νομού Χίου

  2. Δήμος Ανεμώνα του Νομού Χίου

  3. Κοινότητα Νεοχωρίου του Νομού Χίου

  4. Κοινότητα Θυμιανών του Νομού Χίου

  5. Δήμος Καμποχώρων του Νομού Χίου

 12. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

  1. Δήμος Μήλου του Νομού Κυκλάδων

  2. Κοινότητα Κιμώλου του Νομού Κυκλάδων

 13. Περιφέρεια Κρήτης

  1. Κοινότητα Χρονομοναστηρίου του Νομού Ρεθύμνης

  2. Κοινότητα Πρασιών του Νομού Ρεθύμνης

  3. Κοινότητα Ρουσοσπιτίου του Νομού Ρεθύμνης

  4. Κοινότητα Μαρουλά του Νομού Ρεθύμνης

  5. Κοινότητα Βρουχά του Νομού Λασιθίου

  6. Κοινότητα Λούμα του Νομού Λασιθίου

  7. Κοινότητα Σκινιά του Νομού Λασιθίου

ΙΙ. Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 1995

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ