Πανελλήνια ημερίδα του ΟΚΧΕ στην Κοζάνη, στις 13 Οκτωβρίου 2012

 

Παρουσίαση της ημερίδας του ΟΚΧΕ απο την ΕΤ3

 

Χαιρετισμοί ημερίδας

 

- Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ευάγγελος     Λιβιεράτος

- Βουλευτές Κοζάνης, Πάρις Κουκουλόπουλος και Ραχήλ Μακρή

- Δήμαρχος Κοζάνης, Λάζαρος Μαλούτας

- Αντ/δρος Συμβολαιογραφικού Συλ. Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου- Δωδσου, εκπρ.  Ένωσης Προέδρων Συμβολαιογράφων Ελλάδος, Γ. Ρούσκας

- Πρόεδρος Χαρτογραφικής Επιστημονικής Εταιρείας Ελλάδας, Λύσανδρος Τσούλος

 

«Το έργο του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας 2010-1012»
Αλίκη Φατούρου, Προϊσταμένη ΟΚΧΕ

 

«Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών & INSPIRE - Από το όραμα στην πράξη»
Έλενα Γρηγορίου, Αγρ. & Τοπ. Μηχανικός, εκπρόσωπος στην Επιτροπή INSPIRE της ΕΕ, Διεύθυνση Γεωπληροφορικής, ΟΚΧΕ

 

«Ο ρόλος των ΚΟΣΕ στην ΕΥΓΕΠ»
Όλγα Βλάχου, Μηχ/κος Περιβ/ντος, Διεύθυνση Γεωπληροφορικής, ΟΚΧΕ

 

«Οργάνωση, αρμοδιότητες και λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας»
Παναγιώτης Ματθαίου, Δικηγόρος ΔΝ, Νομικός Σύμβουλος ΟΚΧΕ

 

«Παραγωγή και προμήθεια γεωπληροφορίας στο πλαίσιο της ΕΥΓΕΠ»
Ευγενία Γρηγορίου, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ, Διεύθυνση Γεωπληροφορικής, ΟΚΧΕ

 

«Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΟΚΧΕ για την υποστήριξη του έργου της ΕΥΓΕΠ»
Μίνα Πελέκη, Οικονομολόγος, Διεύθυνση Γεωπληροφορικής, ΟΚΧΕ

 

«Η γεωπληροφορία, ως εργαλείο σχεδιασμού, προστασίας και ανάπτυξης για όλη τη δημόσια διοίκηση. Οι διεθνείς δράσεις του ΟΚΧΕ (GMES, Corine)»
Δρ. Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, Εκπρόσωπος του ΟΚΧΕ στο GMES

 

«Αναγκαιότητα και διαδικασίες θεσμοθέτησης ενός νέου Γεωδαιτικού Συστήματος Αναφοράς»
Καθηγητής Κωνσταντίνος - Βασίλειος Ε. Κατσάμπαλος, Πρόεδρος ΤΑΤΜ-ΑΠΘ, Μέλος ΔΣ ΟΚΧΕ

 

«Φωτογραμμετρία Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων - 1η Πιλοτική Εφαρμογή από τον ΟΚΧΕ»
Ελευθέριος Τουρνάς, Δρ. Αγρ. & Τοπ. Μηχανικός, ΕΜΠ, Ειδικός Συνεργάτης του Προέδρου ΟΚΧΕ

 

«Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΓΕΠ και της λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων»
Μαρίνος Σκολαρίκος, Υπεύθυνος Τμήματος Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης, ΕΕΤΑΑ

 

 

Στρογγυλό τραπέζι

 

-Πρόεδρος ΟΚΧΕ, Γιώργος Μουτεβελής

 

-Δήμαρχος Κοζάνης, Λάζαρος Μαλούτας

 

-Πρόεδρος ΚΟΣΕ Δήμου Κοζάνης, εκπρόσωπος Δ.Σ. Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, Βούλα Χριστοπούλου

 

«Αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα για την ημερίδα του ΟΚΧΕ στην Κοζάνη»