Ηχητικά αποσπάσματα & παρουσιάσεις ημερίδας Θεσσαλονίκης

 

Χαιρετισμοί : έναρξη ημερίδας από τον κ. Κων/νο Κατσάμπαλο, πρόεδρο του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ & Mέλος ΔΣ ΟΚΧΕ

Σωκράτης Ξυνίδης, Αν. Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Γιώργος Μουτεβελής, Πρόεδρος ΟΚΧΕ

Νίκος Γαλλιδάκης, Πρώην Διευθύνων Σύμβουλος

Αναστάσιος Κονακλίδης, Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ

Στέφανος Ξεκαλάκης, Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ

Ανδρέας Κουράκης, Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης

Νίκος Λουλάκης, Πρόεδρος ΣΕΓΕΚ

Γεώργιος Ρούσκας, Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας

Κωνσταντίνος Α. Νέδας, Μέλος ΔΣ ΟΚΧΕ & Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή INSPIRE της ΕΕ
«Απαντώντας στην κρίση με δικές μας δυνάμεις: ΟΚΧΕ 2009-2011»

 
Αγγελική Μπέκα, Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Λειτουργίας ΟΚΧΕ
«Επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης ΟΚΧΕ 2011-2013»

 
Ελευθέριος Τουρνάς, Δρ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
«Αποχαρακτηρισμός διαβαθμισμένων περιοχών με αυτοματοποιημένες μεθόδους –μία INSPIRE πρακτική του ΟΚΧΕ»

 
Απόστολος Αρβανίτης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Κτηματολόγιο ΑΕ
«Γεωχωρικά δεδομένα Κτηματολόγιο ΑΕ»

 
Δημήτρης Σαραφίδης, Δρ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, ΙΔΑΧ στο ΤΑΤΜ/ΑΠΘ
«Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ και οι τεχνολογίες αιχμής στις Υποδομές Γεωγραφικών Πληροφοριών»

 
Κωνσταντίνος Καρατζάς, επικ. Καθηγητής ΤΜΜ/ΑΠΘ
«Συστήματα ανοικτού λογισμικού για τη δόμηση και την εναρμόνιση γεωχωρικών δεδομένων κατά INSPIRE: εμπειρίες από το έργο GS-SOIL»


 
 
Στρογγυλό τραπέζι: Συμπεράσματα – Προοπτικές
 
Γιώργος Τσακούμης, πρόεδρος ΣΑΤΜ Βορείου Ελλάδας

Γιάννης Τσιωνάς , εκπρόσωπος Δήμου Καλαμαριάς

Γιώργος Μουτεβελής, Πρόεδρος ΟΚΧΕ

Απόστολος Αρβανίτης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Κτηματολόγιο ΑΕ

Κωνσταντίνος Κατσάμπαλος , Πρόεδρος ΣΑΤΜ/ΑΠΘ