Ολοκλήρωση Ψηφιακών Ορθοφωτοχαρτών Αττικής και Ηρακλείου Κρήτης

Kοινοχρησία και διαλειτουργικότητα συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη της χώρας

Ολοκληρώθηκε η παραγωγή και ελεύθερη διάθεση των ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών που αφορά στην κάλυψη του Τμήματος της Στερεάς Ελλάδας και της Νήσου Σαλαμίνας της Περιφέρειας Αττικής. Επίσης, ολοκληρώθηκε η παραγωγή ορθοφωτοχαρτών από αεροφωτογραφίες λήψης του έτους2010, για την περιοχή της Περιφέρειας Ηρακλείου.

dt022013img01

Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη

Για την Αττική

Σε ό,τι αφορά στην παραγωγή και ελεύθερη διάθεση των ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών για την κάλυψη του Τμήματος της Στερεάς Ελλάδας και της Νήσου Σαλαμίνας της Περιφέρειας Αττικής, οι ορθοφωτοχάρτες παρήχθησαν από έγχρωμες αεροφωτογραφίες κλίμακας 1:15.000. Οι λήψεις πραγματοποιήθηκαν από τον ΟΚΧΕ, μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου του 2010, με τη χρήση αναλογικής κάμερας, σε συνεργασία με τη Γ.Υ.Σ.

Οι ψηφιακοί ορθοφωτοχάρτες ανάλυσης 0,25μ., διατίθενται σε πινακίδες διανομής ΕΓΣΑ ’87, κλίμακας 1:2.500. Η τελική σειρά συνόλων δεδομένων αποτελείται από 1152 πινακίδες και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2012. Τον Απρίλιο του 2012 διατέθηκαν οι πρώτες 558 πινακίδες, οι οποίες κάλυπταν το τμήμα της Ανατολικής Αττικής, τον Ιούνιο παρήχθησαν άλλες 394 πινακίδες της Δυτικής Αττικής και της Ν. Σαλαμίνας και σήμερα είναι διαθέσιμες στο σύνολό τους δωρεάν.

 

Ποιοτικός έλεγχος

Για τον ποιοτικό έλεγχο του τελικού προϊόντος χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 156 σημεία ελέγχου, τα οποία διατέθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής. Μετά από τον έλεγχο των σημείων και τον προσδιορισμό των σχετικών αποκλίσεων, προέκυψε ότι το μέσο τετραγωνικό σφάλμα του διατιθέμενου προϊόντος είναι της τάξης των 0,34μ. οριζοντιογραφικά και 0,52μ. υψομετρικά.

 

Έλεγχος γεωμετρικής ακρίβειας

Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα (μέτρα)

Αριθμός σημείων ελέγχου

RMSEX (οριζοντιογραφικά κατά Χ)

0,25

90

RMSEY   (οριζοντιογραφικά κατά Υ)

0,23

RMSEΧΥ (οριζοντιογραφικά κατά Χ, Υ)

0,34

RMSEZ   (υψομετρικά κατά Ζ)

0,52

156

 

dt022013img02dt022013img03

     Απεικόνιση σφαλμάτων οριζοντιογραφικού ελέγχου                            Απεικόνιση σφαλμάτων υψομετρικού ελέγχου

 

Για το Ηράκλειο Κρήτης

Ο ΟΚΧΕ προχώρησε στην παραγωγή ορθοφωτοχαρτών από αεροφωτογραφίες λήψης 2010, για την περιοχή της Περιφέρειας Ηρακλείου και συγκεκριμένα για τμήματα των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου. Το προϊόν αποτελείται από 38 πινακίδες της διανομής 1:2.500 του συστήματος αναφοράς ΕΓΣΑ ‘87.

Για τους συγκεκριμένους ορθοφωτοχάρτες χρησιμοποιήθηκαν αεροφωτογραφίες κλίμακας 1:6.000, οι οποίες προήλθαν από αεροφωτογράφιση που πραγματοποίηση ο ΟΚΧΕ σε συνεργασία με τη ΓΥΣ και οι λήψεις πραγματοποιήθηκαν στις 3 Αυγούστου 2010.

Για την επίλυση του αεροτριγωνισμού και την εκτέλεση του έργου, χρησιμοποιήθηκαν φωτοσταθερά τα οποία διατέθηκαν από το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν τα δεδομένα από την ιστοσελίδα του ΟΚΧΕ http://www.okxe.gr, μέσω FTP διαδικασίας, όπως περιγράφεται αναλυτικά στις αντίστοιχες οδηγίες.

 

dt022013img04

 

«Τα δεδομένα σας αξίζουν περισσότερο αν τα δώσετε και στους υπόλοιπους»!

Στις 19 Ιανουαρίου 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, έλαβε μία απόφαση σταθμό σχετικά με τη διάθεση και την περαιτέρω χρήση των γεωχωρικών δεδομένων του Οργανισμού (Απόφαση υπ. αριθμ. 535/06/19-1-2012). Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, διατίθενται πια ελεύθερα και δωρεάν προς όλους και για κάθε τύπο χρήσης οι νέοι ορθοφωτοχάρτες του ΟΚΧΕ, οι οποίοι καλύπτουν την ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Ο Πρόεδρος του ΟΚΧΕ Γιώργος Μουτεβελής δήλωσε με αφορμή την ελεύθερη και δωρεάν διάθεση της συγκεκριμένης σειράς ορθοφωτοχαρτών ότι: «Είναι άμεση ανάγκη να διατίθενται τα γεωχωρικά δεδομένα ανοιχτά και ελεύθερα, καθώς οι πρακτικές κοινοχρησίας και διαλειτουργικότητας συμβάλλουν αποφασιστικά στην τοπική και γενικότερη ανάπτυξη της χώρας. Στέλνουμε σήμερα ένα ισχυρό μήνυμα σε όλες τις δημόσιες αρχές. Τα δεδομένα σας αξίζουν περισσότερο αν τα δώσετε και στους υπόλοιπους».

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν τα δεδομένα μέσω της ιστοσελίδας του ΟΚΧΕ http://www.okxe.gr, είτε μέσω FTP διαδικασίας, είτε μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας απεικόνισης, συμβατής με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ (INSPIRE), όπως περιγράφεται αναλυτικά στις σχετικές οδηγίες.

   dt022013img05

Χάρτης διατιθέμενου προϊόντος – Πινακίδες διανομής 1:2500 ΕΓΣΑ ‘87

 

Οι ψηφιακοί ορθοφωτοχάρτες είναι ένα σύγχρονο χαρτογραφικό προϊόν που συνδυάζει την μετρητική ικανότητα που προσφέρει ένα τοπογραφικό διάγραμμα, με το πλήθος και την ποιότητα της πληροφορίας που δίνει μία αεροφωτογραφία. Αποτελούν ένα καινούργιο, σύγχρονο και αξιόπιστο υπόβαθρο, καθώς και ένα πολύ σημαντικό εργαλείο πολεοδομικών, χωροταξικών και χαρτογραφικών εργασιών, τόσο για τον Οργανισμό όσο και για άλλους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης και τους μηχανικούς. Ιδιαίτερη είναι η συμβολή τους στο έργο των Δήμων, μειώνοντας με τη χρήση τους το κόστος των τεχνικών έργων και μελετών. Ο κάθε μηχανικός ή ενδιαφερόμενος πολίτης μπορεί να τους αποκτήσει δωρεάν και να τους επεξεργαστεί στον υπολογιστή του, για οποιαδήποτε χρήση, όπως σε οριοθετήσεις, σε ελέγχους ακρίβειας, ή ακόμα και για εντοπισμούς αυθαίρετων κατασκευών.

Η δωρεάν παροχή άμεσα μετρητικού προϊόντος προς όλους είναι ένα επιπλέον βήμα πέραν της απλής διάθεση των αεροφωτογραφιών που πραγματοποιεί σήμερα η Δ/νση Χορήγησης Αεροφωτογραφιών του Οργανισμού. Με την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, τόσο σε επίπεδο παραγωγής τέτοιου τύπου προϊόντων, όσο και σε επίπεδο διάθεσης των ψηφιακών δεδομένων μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών, είναι αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται στο Δημόσιο.

Για τον Οργανισμό το συγκεκριμένο έργο αποτέλεσε μια πολύ σημαντική πιλοτική εφαρμογή τόσο από πλευράς διαδικασιών όσο και από πλευράς ενεργοποίησης παραγωγικών μηχανισμών και τεχνογνωσίας. Το έργο υλοποιήθηκε αποκλειστικά εντός του Οργανισμού, με ίδια μέσα, πόρους και δυναμικό, το οποίο και αποτελεί την μοναδική παραγωγή ολοκληρωμένου χαρτογραφικού προϊόντος από δημόσια υπηρεσία σήμερα.

Το έργο πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά από το δυναμικό του Οργανισμού, εκτελώντας όλες τις απαραίτητες εργασίες που αφορούν τόσο στο σχεδιασμό και τη μέτρηση των φωτοσταθερών, όσο και στην παραγωγή των ορθοφωτοχαρτών και τον ποιοτικό έλεγχο, απασχολώντας συνολικά 6 άτομα. Απαιτήθηκαν 9 μήνες εργασίας, ενώ υπολογίζεται ότι κόστισε στον Οργανισμό περίπου 55.000 ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας τους μισθούς και τα έξοδα μετακίνησης των υπαλλήλων για την εκτέλεση των μετρήσεων.

Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να σημειωθεί, ότι τα νέα δεδομένα στον τομέα της τεχνολογίας, απαιτούν τον εκσυγχρονισμό όλων των μέσων που χρησιμοποιούνται. Η χρήση ψηφιακής κάμερας και σύστηματος GPS/INS, σε συνδυασμό με τους νέους ψηφιακούς φωτογραμμετρικούς σταθμούς, θα μπορούσε να διευρύνει τους τομείς δραστηριότητας και παραγωγής του Οργανισμού, μειώνοντας το κόστος και το χρόνο χρήσης και επεξεργασίας τους, παρέχοντας στους πολίτες νέα ψηφιακά δεδομένα για περισσότερες περιοχές, με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Υπολογίζεται ότι ο απαιτούμενος χρόνος και το αντίστοιχο κόστος παραγωγής τέτοιους είδους προϊόντων θα μπορούσε να μειωθεί κατά 35%, με τη χρήση των νέων συστημάτων λήψης.

 

Ακολουθεί η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης

Στο μέλλον έχει ήδη προγραμματιστεί η παραγωγή ορθοφωτοχαρτών και σε νέες περιοχές όπου έχουν πραγματοποιηθεί πρόσφατες λήψεις αεροφωτογραφιών από τον ΟΚΧΕ, με πρώτη την Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Το 2012 πραγματοποιήθηκαν πτήσεις και στο υπόλοιπο τμήμα της Περιφέρειας Αττικής που δεν καλύφθηκε το 2010, προκειμένου να επεκταθεί το έργο παραγωγής ορθοφωτοχαρτών και στο νησιωτικό τμήμα.

 

Η ευρύτερη σημασία

Γενικότερα, το συγκεκριμένο έργο παραγωγής και ελεύθερης διάθεσης ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών αποτελεί πρόκριμα επιχειρησιακής επάρκειας του προγράμματος ενίσχυσης των χαρτογραφικών υποβάθρων (LSO 25) που θα παραχθούν για το σύνολο της χώρας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ορθοφωτοχάρτες μπορείτε να απευθύνεστε στον ΟΚΧΕ support@okxe.gr.