Συνεργασία δημόσιων φορέων και αποτελεσματικό μάνατζμεντ «Πιλότος» η Καλαμάτα

 

Ένα σημαντικό πρόβλημα προσδιορισμού 1.000 ιδιοκτησιών στην περιοχή του Δήμου Καλαμάτας επιλύθηκε με την αποδοτική συνεργασία τριών δημόσιων υπηρεσιών και φορέων, του Δήμου Καλαμάτας, της Κτηματικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας και του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας [ΟΚΧΕ], η πρώτη φάση της οποίας ολοκληρώθηκε από 7 – 11 Φεβρουαρίου σε χώρο που παραχωρήθηκε από τον Δήμο. Το πρόβλημα αφορούσε ιδιοκτησίες που είχαν σημανθεί ως αγνώστου ιδιοκτήτη, πράγμα που σημαίνει ότι αν δεν βρισκόταν λύση από την άμεση και αποτελεσματική συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών, οι πολίτες στους οποίους ανήκουν τα συγκεκριμένα ακίνητα θα έπρεπε να κινήσουν χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες για να αποδείξουν την κυριότητα.

 

Ο ΟΚΧΕ λειτουργώντας με ευελιξία, ως δημόσιος λειτουργός «άμεσης επέμβασης» για την γεωχωρική πληροφορία, ανταποκρίθηκε αποστέλλοντας  εξειδικευμένο προσωπικό εφοδιασμένο με τα κατάλληλα προγράμματα λογισμικού για επεξεργασία γεωχωρικών πληροφοριών, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι πληροφορίες της Κτηματικής Υπηρεσίας με αυτές του κτηματολογίου για τα 1000 γεωτεμαχια, και κατ' αυτόν τον τρόπο να επιλυθεί το πρόβλημα.

 

Ο Δήμος Καλαμάτας, με επικεφαλής τον Δήμαρχο Παναγιώτη Νίκα, αντιλαμβανόμενος την ταλαιπωρία που σήμαινε η καταφυγή στη δικαστική οδό των πολιτών της Καλαμάτας στους οποίους ανήκουν οι συγκεκριμένες ιδιοκτησίες, είχε από καιρό κινηθεί για την επίλυση του ζητήματος, αλλά δεν είχε βρει εξαρχής την απαιτούμενη ανταπόκριση από φορείς και αξιωματούχους - σε πολιτικό και διοικητικό επίπεδο - του δημοσίου, όσο ψηλά κι αν αυτοί βρίσκονταν, παρότι από την πλευρά του ήταν απόλυτα προετοιμασμένος να ενισχύσει την προσπάθεια εξεύρεσης λειτουργικής λύσης. Όντας, όμως, η Δημοτική Αρχή καλά προετοιμασμένη και επίμονη, ανέδειξε εκ νέου το πρόβλημα και με νεότερες κατάλληλες επαφές και συνεργασίες με τις διοικήσεις των άλλων δύο δημόσιων φορέων και υπηρεσιών κατάφερε να προσφέρει την καλύτερη λύση για τους πολίτες.

 

Πλέον, με την καλή συνεργασία του Δήμου και της Κτηματικής Υπηρεσίας, αναμένεται άμεσα να διορθωθούν λάθη που αφορούν στην καταχώριση δημοτικών χώρων ως ιδιοκτησιών του δημοσίου, όπως πλατείες και τοπικοί δρόμου, ενώ με τη χρήσιμη συμβολή και του Πολεοδομικού Γραφείου Καλαμάτας αναμένεται, μετά από συμφωνηθείσα από κοινού εργασία στελεχών των υπηρεσιών, να διευθετηθεί οριστικά και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ρεμάτων του Δήμου Καλαμάτας που περιλαμβάνονται στα επίμαχα γεωτεμάχια.

 

Είναι αναγκαίο οι δημόσιοι φορείς και υπηρεσίες να συνεργάζονται για την προώθηση του δημόσιου συμφέροντος και την εξυπηρέτηση του πολίτη στο πνεύμα που άλλωστε ορίζει και η νομοθεσία, με τον Ν. 3882 στον οποίο ενσωματώνεται και η σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/2/ΕΚ –INSPIRE, για την κοινοχρησία και την ελεύθερη διάθεση των πληροφοριών. Ιδιαιτέρως κρίσιμο είναι οι φορείς που παράγουν και γενικότερα διαχειρίζονται και διαθέτουν γεωχωρικές πληροφορίες να μένουν πιστοί στο πνεύμα του νομικού πλαισίου, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα που παρουσιάζονται με διασταλτική αντίληψη, τέτοια που να μη θέτει τεχνικά εμπόδια στη χρήση και στην επαναχρησιμοποίηση των γεωχωρικών πληροφοριών. Αντίθετα, πρέπει να αναδειχθούν ως κυρίαρχες οι αντιλήψεις που συμβάλουν στην ευκολότερη κυκλοφορία της πληροφορίας, ιδίως μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών, αλλά και ευρύτερα σε ό,τι αφορά στην προσβασιμότητα των πολιτών στις γεωχωρικές πληροφορίες.

 

Εκπρόσωποι των φορέων της κεντρικής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης εξέδωσαν τις ακόλουθες δηλώσεις για το θέμα:

 

Δήλωση Γ.Γ. Δημόσιας Περιουσίας Αβραάμ Γούναρη:


Με τη βοήθεια του ΟΚΧΕ και την καλή συνεργασία του Δήμου και της Κτηματικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας προωθήθηκε μια διαδικασία επίλυσης ιδιοκτησιακού καθεστώτος 1.000 γεωτεμαχίων η οποία αποτελεί μοντέλο συνεργασίας μεταξύ δημόσιων φορέων προς όφελος του πολίτη. Η πρακτική αντιμετώπισης του συγκεκριμένου προβλήματος των τριών φορέων και υπηρεσιών του δημοσίου μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει οδηγό για όλους τους φορείς του ευρύτερου δημοσίου, ώστε μέσα από ευέλικτες συνεργασίες να επιλύονται ζητήματα που διαφορετικά θα ταλαιπωρούσαν επί χρόνια τους πολίτες στα δικαστήρια και θα αύξαναν δραματικά τον γραφειοκρατικό φόρτο της δημόσιας διοίκησης.


 
Δήλωση Προέδρου ΟΚΧΕ Γιώργου Μουτεβελή:


Η καλή και αποτελεσματική συνεργασία Δήμου, Κτηματικής Υπηρεσίας και ΟΚΧΕ συνιστά αξιοσημείωτη περίπτωση σύγχρονου και αποδοτικού δημόσιου μάνατζμεντ. Αυτό που πρέπει να θεωρείται πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι τέτοιες πετυχημένες πρακτικές δεν πρέπει να είναι μεμονωμένες και να εξαρτώνται μόνο από την πρωτοβουλία και την καλή θέληση στελεχών και υπαλλήλων. Οφείλουμε να αποκτήσουν έναν θεσμικό χαρακτήρα που θα αποτελεί μοντέλο και, ουσιαστικά, θα αντιμετωπίζει τέτοιου τύπου γραφειοκρατικά προβλήματα, τεχνικά εμπόδια και χαοτικές ασυνέχειες της δημόσιας διοίκησης, ώστε να επιλύονται θετικά από την πρώτη στιγμή εμφάνισή τους, εν τη γεννέση τους. Άλλωστε, ο θεσμός του Κτηματολογίου στοχεύει στην επίλυση προβλημάτων και όχι στη δημιουργία νέων.


 
Δήλωση Αντιδημάρχου Καλαμάτας Χρήστου Ριζά:


Φαίνεται ότι η συνεργασία φορέων εντός πλαισίων αρμοδιοτήτων και καλής θέλησης αποδίδει καρπούς. Οδηγούμεθα σε λύση ενός χρονίζοντος προβλήματος που ταλαιπωρούσε πολλούς ιδιοκτήτες του Δήμου Καλαμάτας, οι οποίοι δεν είχαν καμία ευθύνη για το πρόβλημα αυτό. Ο Δήμος Καλαμάτας, γνωρίζοντας και αντιλαμβανόμενος τη σοβαρότητα του θέματος και των προβλημάτων που καλούντο να αντιμετωπίσουν οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες (πολύχρονες και πολυέξοδες δικαστικές διαδικασίες κ.λπ.) έτρεξε το θέμα, το οποίο, απ’ όσο γνωρίζω αντιμετωπίζουν και πάρα πολλοί άλλοι δήμοι της ελληνικής επικράτειας. Η δημοτική αρχή Καλαμάτας στην προσπάθειά της αυτή βρήκε ανταπόκριση και ευχαριστεί για τη συνεργασία, τόσον το ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας κ. Αβ. Γούναρη, όσον και τον Πρόεδρο του ΟΚΧΕ κ. Γ. Μουτεβελή και ευελπιστεί στη συνέχιση της συνεργασίας για την καλλίτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.