Ολοκλήρωση Ημερίδας στο Ηράκλειο Κρήτης με θέμα: «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΕΥΓΕΠ) ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

 

Συγκεκριμένα, η εκδήλωση είχε ως θέματα προς παρουσίαση τα πρώτα βήματα της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) από τη δημοσίευση του Νόμου 3882/2010 έως σήμερα, τη συμβολή των γεωχωρικών δεδομένων στην ανάδειξη όλων των σκοπών που συνεισφέρουν στην τοπική ανάπτυξη και τη χρησιμότητα της δημιουργίας βάσης γεωχωρικών δεδομένων για την εξυπηρέτηση του πολίτη με τη συμμετοχή του ίδιου του πολίτη.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση όλων των φορέων της δημόσιας διοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και των επαγγελματιών, που παράγουν, διαχειρίζονται ή χρησιμοποιούν την γεωπληροφορία για το πεδίο εφαρμογής του νόμου 3882/2010 και των νέων όρων διαλειτουργικότητας και κοινοχρησίας που εισάγονται στην προμήθεια και το διαμοιρασμό των γεωχωρικών δεδομένων.

Μέσω των εισηγήσεων που εκφωνήθηκαν και της ελεύθερη συζήτησης που ακολούθησε, παρουσιάστηκαν οι νέες δυνατότητες και τα οφέλη που προκύπτουν από τη δημιουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών και το άνοιγμα των δεδομένων ειδικά για την ανάπτυξη και τουριστική προβολή της περιοχής. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε παραδείγματα καλής πρακτικής με άμεσα οφέλη για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η ανοιχτή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε, δε, αμέσως μετά το πέρας του πρωινού σεμιναριακού σκέλους των Επιμορφωτικών Ημερίδων που συνδιοργανώνουν ο Ο.Κ.Χ.Ε και το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α), με θέμα την «Εφαρμογή του Ν. 3882/2010 για την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικων Πληροφοριών» σε όλη την χώρα.

Ο Πρόεδρος του Ο.Κ.Χ.Ε, Γ. Μουτεβελής, δήλωσε: «Η υλοποίηση της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών στηρίζεται περισσότερο σε ένα λειτουργικό δίκτυο ανθρώπων παρά σε ένα δίκτυο πληροφοριακών συστημάτων». Και πρόσθεσε, ακόμα, ότι «ιδιαίτερα σημαντική και εποικοδομητική υπήρξε η παρουσία στην ανοιχτή εκδήλωση του Ο.Κ.Χ.Ε των εκπροσώπων του Κοινοβουλίου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των Ο.Τ.Α., καθώς και των άλλων φορέων και Μ.Κ.Ο της ευρύτερης περιοχής της Κρήτης που συμπαραστέκονται και συνδράμουν εμπράκτως στο έργο του Ο.Κ.Χ.Ε, αφού άλλωστε η Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών αποτελεί το μέσο για να αποκτήσει η Δημόσια Διοίκηση γεωχωρική σκέψη».

Τέλος, ο Πρόεδρος του Ο.Κ.Χ.Ε σημείωσε ότι:

«Είναι άμεση ανάγκη να διατίθενται τα γεωχωρικά δεδομένα ανοιχτά και ελεύθερα, καθώς οι πρακτικές κοινοχρησίας και διαλειτουργικότητας συμβάλλουν αποφασιστικά στην τοπική ανάπτυξη και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη της χώρας.

Στέλνουμε σήμερα ένα ισχυρό μήνυμα σε όλες τις δημόσιες αρχές. Τα δεδομένα σας αξίζουν περισσότερο αν τα δώσετε και στους υπόλοιπους.

Γι’ αυτό δημοσιοποιείστε τα τώρα.

Χρησιμοποιείστε αυτό το πλαίσιο για να συμπορευθείτε μαζί με όλους όσους προπορεύονται και αποκομίζουν ήδη οφέλη υιοθετώντας την πολιτική των δημόσιων δεδομένων.

Οι φορολογούμενοι έχουν ήδη πληρώσει γι’ αυτές τις πληροφορίες και το λιγότερο που μπορείτε να κάνετε είναι να τα δώσετε σε όσους θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν με νέους τρόπους που συμβάλουν στην κοινωνική κινητικότητα και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και συνεπώς ανάπτυξη».

Η Βουλευτής Ηρακλείου, Μ. Σκραφνάκη, αφού συνεχάρη τον Ο.Κ.Χ.Ε για την εκδήλωση στο Ηράκλειο και το έργο του για την υλοποίηση της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών, δήλωσε ότι: «Με τη δημιουργία της ΕΥΓΕΠ διαμορφώνεται ένα ενιαίο πλαίσιο διαχείρισης και αξιοποίησης των γεωχωρικών δεδομένων που παράγονται από φορείς του Δημοσίου, στο οποίο ο κάθε πολίτης θα έχει ισότιμη πρόσβαση. Η προώθηση του έργου της ΕΥΓΕΠ συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη της Κρήτης και της Χώρας».

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Αθ. Καρούντζος, αναφέρθηκε σε «κατάντια του Δημόσιου Τομέα, που οφείλεται στη μη ύπαρξη  επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών και φορέων του και επισήμανε ότι η Δημόσια Διοίκηση πρέπει να αγαπήσει την ΕΥΓΕΠ και να εξειδικευτεί, προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση του έργου».

Ο αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, Ν. Καλογερής, τόνισε πως: «Χάσαμε πολλά χρόνια στα οποία τα γεωχωρικά δεδομένα βρίσκονταν σε κλειδωμένα συρτάρια και σε πολλές περιπτώσεις στα χέρια ανθρώπων σε θέσεις ευθύνης που τα διαχειρίζονταν με ιδιοκτησιακές αντιλήψεις. Είναι ανάγκη, πλέον, να κατοχυρωθεί η δυνατότητα απρόσκοπτης πρόσβασης των ενδιαφερόμενων φορέων στα γεωχωρικά δεδομένα της χώρας».

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Ηρακλείου, Μαν. Βασιλάκης, συνεχάρη το Δ.Σ. και συνολικά το ανθρώπινο δυναμικό του Ο.Κ.Χ.Ε για το έργο του και τόνισε πως: «Η Ελλάδα υπολείπεται δραματικά έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών στον τομέα της διαχείρισης και αξιοποίησης των γεωχωρικών δεδομένων. Η δημιουργία της ΕΥΓΕΠ και η στήριξή της από τον Ο.Κ.Χ.Ε αποτελεί σημαντικό βήμα εξέλιξης για τη χώρα και τις κατά τόπους περιοχές της. Εύχομαι καλή επιτυχία στην υλοποίηση του έργου».

Ο Πρόεδρος ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, Π. Ινιωτάκης, σημείωσε ότι «η υστέρηση της χώρας μας στη διαχείριση των γεωχωρικών δεδομένων οφείλεται σε συγκεκριμένες ομάδες συμφερόντων, οι οποίες με τις αντιλήψεις και πράξεις τους έχουν προκαλέσει σημαντική οικονομική και περιβαλλοντική ζημιά στον τόπο, κατάσταση που πρέπει μέσω της στήριξης του έργου της ΕΥΓΕΠ να αναστραφεί».

Ο Πρόεδρος ΣΔΑΤΜ Κρήτης, Χ. Χατζηβασίλης, επισήμανε ότι: «Η ΕΥΓΕΠ μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά νέα δεδομένα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και στον καθημερινό σχεδιασμό δράσεων, έργων και παρεμβάσεων στο χώρο».

Στην εκδήλωση παραδόθηκαν από τον Πρόεδρο του Ο.Κ.Χ.Ε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, στην Περιφέρεια Κρήτης, στο Δήμο Ηρακλείου, καθώς και στα ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης και ΣΔΑΤΜ Κρήτης, σειρά έγχρωμων αεροφωτογραφιών του έτους 2010 σαρωμένες σε μέγιστη φωτογραμμετρική ανάλυση, στις οποίες απεικονίζεται η αστική περιοχή του Ηρακλείου. Παράλληλα, ο Ο.Κ.Χ.Ε ενημέρωσε τις αρχές και τους φορείς της Κρήτης ότι άμεσα θα τους παραδοθεί και το υλικό της έγχρωμης αεροφωτογράφησης του 2011 των παραλίων του Λασιθίου.

Ανάλογη επιτυχία και αυξημένη συμμετοχή παρατηρήθηκε στις πρωινές εργασίες της ημερίδας, η οποία αφορούσε τα στελέχη, κι ειδικότερα τα μέλη των Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟ.Σ.Ε.), των Δήμων, των Περιφερειών και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κάθε περιοχής, ανθρώπους που ο Ο.Κ.Χ.Ε, ως θεματοφύλακας της γεωχωρικής πληροφορίας στην Ελλάδα, τους θεωρεί φυσικούς και άμεσους συνεργάτες του στην υλοποίηση του εξέχουσας σημασίας και κρισιμότητας έργου της ΕΥΓΕΠ.