Διοργάνωση ημερίδων με θέμα: «Εφαεμογή του Ν. 3882/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ»

 

Ο νόμος 3882/2010 με τον οποίο ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/2/ΕΚ (INSPIRE) θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών στην Ελλάδα. Οι Εθνικές Υποδομές Γεωχωρικών Δεδομένων, αποτελούν ένα σύνολο διαδικασιών και συστημάτων, με τα οποία διασφαλίζεται η θεσμική, τεχνική, οργανωτική και διοικητική διαλειτουργικότητα σε θέματα παραγωγής, διαχείρισης και διάθεσης γεωχωρικών δεδομέμων και υπηρεσιών από τους δημόσιους φορείς της χώρας. Κλειδί για την εφαρμογή του νόμου αποτελούν τα Κομβικά Σημεία Επαφής (Κο.Σ.Ε.), τα οποία αποτελούν διαρκείς συντονιστικές επιτροπές οι οποίες συστήνονται σε κάθε Υπουργείο, Δήμο, Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη Διοίκηση και είναι εντεταλμένες για την καταγραφή, προμήθεια, τήρηση, επικαιροποίηση και ανάδειξη όλων των γεωγραφικών δεδομένων των δημοσίων αρχών που εκπροσωπούν.

Στις προγραμματισμένες ημερίδες έχουν κληθεί να συμμετάσχουν τα κατά τόπους μέλη των Κo.Σ.Ε των φορέων της αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου να ενημερωθούν και να καταρτιστούν για τις νέες δυνατότητες που παρέχει στις υπηρεσίες τους ο Ν. 3882 αλλά και για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν. Η ημερίδα θα εστιάσει σε θέματα παραγωγής και προμήθειας γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών καθώς και στην αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων για την ανάδειξη και διάθεση των δεδομένων. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στο νέο νομοθετικό πλαίσιο για το διαμοιρασμό του γεωχωρικού πλούτου της χώρας, με το οποίο η κοινοχρησία των δεδομένων και των υπηρεσιών καθίσταται πλέον συμβατική υποχρέωση για κάθε Δήμο, Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη Διοίκηση,  ενώ ανοίγει ο δρόμος για την ανοικτή διάθεση πληθώρας δεδομένων και προς τους πολίτες, Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η διαφάνεια, η λογοδοσία, αλλά και η ανάπτυξη, καθώς τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν μοχλό για τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

Δεδομένου ότι στις ημερίδες θα παρουσιαστούν, επίσης, καλές πρακτικές εφαρμογής του νέου νόμου και γενικότερα του διαμοιρασμού δεδομένων από Δημόσιους Φορείς, όποιος Δήμος, Περιφέρεια ή Αποκεντρωμένη Διοίκηση επιθυμεί να διαθέσει  άμεσα τα γεωχωρικά δεδομένα που έχει, αποτελώντας ο ίδιος παράδειγμα καλής πρακτικής μπορεί να επικοινωνήσει το ενδιαφέρον του άμεσα, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πρόγραμμα των Επιμορφωτικών Ημερίδων από τον ιστότοπο του Ο.Κ.Χ.Ε στη διεύθυνση http://www.okxe.gr, όπου έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν και στη νέα ιστοσελίδα πληροφόρησης της ΕΥΓΕΠ, www.inspire.okxe.gr. Εκεί, παρουσιάζονται αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά της νέας θεσμικής διάρθρωσης, που αφορούν στο εγχείρημα σύστασης της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών και στις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί και πρόκειται να υλοποιηθούν.

Επιπρόσθετα, ο Ο.Κ.Χ.Ε στα πλαίσια των προγραμματισμένων ημερίδων, που πραγματοποιεί σε συνεργασία με το ΙΝ.ΕΠ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α, έχει αναλάβει και τη διοργάνωση τριών απογευματινών ανοιχτών εκδηλώσεων σε Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα και Ηράκλειο, στις 23/11, 6/12 και 14/12 αντίστοιχα.  Οι Ημερίδες αυτές αποσκοπούν στην ανάδειξη του αναπτυξιακού ρόλου και των πολλαπλών ωφελειών που  προκύπτουν για την αυτοδιοίκηση, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, από την άμεση και ορθή εφαρμογή των προβλεπόμενων στο ν. 3882/2010 και την Οδηγία 2007/2/ΕΚ (INSPIRE).

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο κάλεσμα του Ο.Κ.Χ.Ε. θα αποτελέσει τιμή για το Διοικητικό Συμβούλιο και όλο το στελεχιακό δυναμικό του Οργανισμού. Πριν από κάθε προγραμματισμένη εκδήλωση θα προηγείται ενημέρωση από την ιστοσελίδα του Οργανισμού και αποστολή σχετικού ενημερωτικού υλικού στον τοπικό τύπο, για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής της εκδήλωσης και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.