Νέα ιστοσελίδα για την ΕΥΓΕΠ, το Ν. 3882/2019 και την Οδηγία 2007/2/ΕΚ

 

Η     σελίδα     είναι      διαθέσιμη     στις     διευθύνσεις      http://www.eygep.gr     και http://www.inspire.okxe.gr/. Το περιεχόμενο περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για τον Ν.3882/2010 και την ίδρυση της ΕΥΓΕΠ, το νέο θεσμικό πλαίσιο, παρουσίαση δράσεων που έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα καθώς και μελλοντικών δράσεων που σχεδιάζονται, παραδείγματα καλής πρακτικής και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. Για τα μέλη των Κομβικών Σημείων Επαφής (Κο.Σ.Ε.) των δημοσίων αρχών, περιέχονται επιπλέον εξειδικευμένες πληροφορίες που αφορούν σε θέματα τεχνικής διαλειτουργικότητας των δεδομένων, δημιουργίας μεταδεδομένων και ενημέρωσης για τους τρόπους διάθεσης και ανάδειξης των γεωχωρικών δεδομένων που διαθέτουν.

Πιο συγκεκριμένα, στη νέα  ιστοσελίδα θα βρείτε τις εξής θεματικές ενότητες:

  • Θεσμικό  πλαίσιο  της  ΕΥΓΕΠ:  Περιέχει  μια  πλήρη  συλλογή  των  νόμων, εγκυκλίων, αποφάσεων και λοιπών κειμένων που έχουν εκδοθεί για την ΕΥΓΕΠ, τα ΚΟΣΕ και την Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας (ΕΘΕΓ)
  • Θεσμικό πλαίσιο της Οδηγίας INSPIRE: Μέσω της ενότητας αυτής παρέχεται πρόσβαση στους κανονισμούς και στις προδιαγραφές που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE) από την Ε..Ε,
  • Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας: Στο Ν. 3882/2010, η ΕΘΕΓ ορίζεται ως το ανώτατο πολιτικό όργανο με αποφασιστικές, εισηγητικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες, στο οποίο ανατίθεται ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση της εθνικής  πολιτικής  της  γεωπληροφορίας  και  η  διασφάλιση  σε  ανώτερο πολιτικό επίπεδο του αναγκαίου συντονισμού όλου του δημόσιου τομέα, για την επίτευξη των στόχων του νόμου. Στην ενότητα αυτή δίδονται πληροφορίες για τη σύνθεση της ΕΘΕΓ, τις συνεδριάσεις και τα αντίστοιχα


πρακτικά, καθώς και σύνδεσμοι προς τις εισηγήσεις, παρουσιάσεις, εκθέσεις και λοιπό υλικό που κατατέθηκε στις συνεδριάσεις της ΕΘΕΓ.

  • Κομβικά Σημεία Επαφής (ΚΟΣΕ): Στο τμήμα αυτό του ιστότοπου, παρέχονται οδηγίες και χρήσιμα εργαλεία για τη σύσταση νέων ΚΟΣΕ καθώς και πληροφορίες για την πρόοδο σύστασης των ΚΟΣΕ στα υπουργεία, στους δήμους, στις περιφέρειες και στην αποκεντρωμένη διοίκηση
  • Δεδομένα και Υπηρεσίες: Ενότητα με πρόσβαση στους καταλόγους γεωχωρικών δεδομένων που δημιούργησε ο ΟΚΧΕ σχετικά με τα γεωδεδομένα που διαθέτει η δημόσια διοίκηση, τον πρότυπο κατάλογο για την καταγραφή γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών με κατάλληλες οδηγίες για τη συμπλήρωσή του, πληροφορίες για τους νέους όρους προμήθειας και παραγωγής δεδομένων, για τη δημιουργία μεταδεδομένων, αλλά και οδηγίες για τρόπους διάθεσης και ανάδειξης των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών δημοσίων αρχών.
  • Πρόγραμμα:   Ενημέρωση για τις τρέχουσες δράσεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης, καθώς και για λοιπές υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της ΕΥΓΕΠ από τον ΟΚΧΕ.
  • Νέα: Στην ενότητα αυτή αναρτώνται ανακοινώσεις για θέματα που αφορούν τα  ΚΟΣΕ,  νέες  δράσεις  αλλά  και  πληροφορίες  για  νέα  στοιχεία  που δημοσιεύονται στις λοιπές θεματικές ενότητες του ιστότοπου.
  • Συχνές ερωτήσεις και Αρχείο:  Περιέχει απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις όπως αυτές έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα και συγκεντρωτικό αρχείο με όλα τα σχετικά με την ΕΥΓΕΠ έγγραφα και συνδέσμους.

Ο ιστότοπος δημιουργήθηκε από το προσωπικό της Διεύθυνσης Γεωπληροφορικής του ΟΚΧΕ.  Η ομάδα υποστήριξης της ΕΥΓΕΠ  είναι  στη  διάθεσή σας  για  κάθε περεταίρω πληροφορία και διευκρίνιση, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.