2010

« Δημιουργία Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών» Ανοικτή διημερίδα στο ΕΜΠ

Ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ),
διοργανώνει ανοικτή διημερίδα με θέμα:
« Δημιουργία Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών».

Περισσότερα...