Με γοργούς ρυθμούς προχωράει πλέον το Εθνικό Κτηματολόγιο

 

Ήδη, για το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα, ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.) και η «Κτηματολόγιο Α.Ε.» εξέδωσαν ανακοίνωση για την δεύτερη ανάρτηση κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων σε 45 από τους 66 Δήμους που καλύπτει το πρόγραμμα αυτό και πολύ σύντομα ακολουθούν και οι υπόλοιποι. Παράλληλα, για το Β΄ Πιλοτικό και το 1ο Κύριο Πρόγραμμα έχουν συγκροτηθεί και αρχίσει τη λειτουργία τους οι Πρωτοβάθμιες Επιτροπές Εξέτασης Ενστάσεων και έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα επιτάχυνσης του ρυθμού λειτουργίας τους, ώστε να περατώσουν σύντομα το έργο τους και να γίνει η δεύτερη ανάρτηση εντός του 2002.

Έτσι, τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα που είχαν ανακοινωθεί και τα οποία θα επιτρέψουν την ολοκλήρωση των τριών προγραμμάτων μέσα στις προθεσμίες που έχουν τεθεί.

Παράλληλα, προχωρεί η επεξεργασία του νέου προγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου, που θα καλύπτει το σύνολο της χώρας και θα είναι έτοιμο για υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στους προσεχείς μήνες.