Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός: Ψηφιοποίηση Αρχείου Αεροφωτογραφιών ΟΚΧΕ

Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός:  Ψηφιοποίηση Αρχείου Αεροφωτογραφιών ΟΚΧΕ

Αναθέτουσα Αρχή

Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.)

Τίτλος Έργου

Ψηφιοποίηση Αρχείου Αεροφωτογραφιών ΟΚΧΕ

Πηγή Χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση"

Είδος Διαδικασίας

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός

Φορέας Έργου

Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.)

Τόπος Παράδοσης – Παροχής Υπηρεσιών

Έδρα του Οργανισμού (Τιμολέοντος Βάσου 11-13, Αθήνα)

Είδος Σύμβασης

Ταξινόμηση κατά CPV: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού: 72262000-9

- Υπηρεσίες ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης: 72252000-6

Χρηματοδότηση Έργου

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και συγκεκριμένα τη ΣΑ Ε0758 του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και με κωδικό 2011ΣΕ07580036.

Προϋπολογισμός (Χωρίς ΦΠΑ)

€ 1.204.928,86 

Προϋπολογισμός (Με ΦΠΑ)

€ 1.482.062,50

Διάρκεια έργου

15 μήνες

Ημερομηνία Δημοσίευσης

16/03/2012

Προθεσμία για Υποβολή Διευκρινήσεων επί των όρων της Διακήρυξης

09/05/2012

Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών

21/05/2012 και ώρα 10:00

Τόπος Κατάθεσης Προσφορών

Εγκαταστάσεις Φορέα Λειτουργίας (Τιμολέοντος Βάσου 11-13, Αθήνα)

Ημερομηνία και Ώρα Αποσφράγισης Προσφορών

21/05/2012 και ώρα 10:00

Αποστολή Παρατηρήσεων

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τεύχη Διακήρυξης

Κατεβάστε την περίληψη της Διακήρυξης

Κατεβάστε το έντυπο των αποτελεσμάτων διαβούλευσης

Για την αποστολή των πλήρων τευχών διακήρυξης, αποστείλετε αίτημά στο e-mail  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  στην οποία θα αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία:

Επωνυμία, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Fax, E-mail, ΑΦΜ

 Διευκρινήσεις Έγγραφο διευκρινήσεων υπ' αρ. 3083/11-04-2012

Έγγραφο διευκρινήσεων υπ' αρ. 3559/27-04-2012

Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας διαγωνισμού

Έγγραφο Διευκρινήσεων υπ' αρ. 4018/09-05-2012