2η συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας για το άνοιγμα των δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης

[21/3/2012] 2η συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας

Προγραμματίσθηκε για τις 2 Απριλίου 2012 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η 2η συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας, στην οποία ο ΟΚΧΕ εισηγείται τη λήψη αποφάσεων σχετικά με μέτρα για την προώθηση της κοινοχρησίας και της περαιτέρω χρήσης γεωχωρικών δεδομένων της δημόσιας διοίκησης. Για την ημερήσια διάταξη και το σχετικό υλικό πατήστε εδώ. Το υλικό της συνεδρίασης είναι διαθέσιμο εδώ.

[20/3/2012] Έκθεση προόδου ανάπτυξης της ΕΥΓΕΠ

Δημοσιεύτηκε από τον ΟΚΧΕ η έκθεση προόδου ανάπτυξης της ΕΥΓΕΠ η οποία και υποβλήθηκε για ενημέρωση της ΕΘΕΓ. Περισσότερα εδώ

[13/3/2012] Εισήγηση του ΟΚΧΕ προς την ΕΘΕΓ

Το ΔΣ του ΟΚΧΕ εγκρίνει την εισήγηση προς την ΕΘΕΓ με θέμα «Μέτρα για την προώθηση της κοινοχρησίας και της περαιτέρω χρήσης γεωχωρικών δεδομενων της δημόσιας διοίκησης, σύμφωνα με τις επιταγές των νόμων 3882/2010 και 3979/2011» και εισηγείται την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης στον Υπουργό ΠΕΚΑ και Πρόεδρο της Επιτροής. Περισσότερα εδώ