Μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου παραγωγής αεροφωτογραφιών μετά απο 42 χρόνια

Μετά την πάροδο χρονικής περιόδου τεσσάρων και πλέον δεκαετιών μεταβάλλεται το νομοθετικό πλαίσιο για την παραγωγή αεροφωτογραφιών στη χώρα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ειδικού άρθρου στο Νόμο 4067/2012, στο οποίο ορίζεται με σαφήνεια το νέο περιβάλλον παραγωγής αεροφωτογραφικών δεδομένων, καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας των συναρμόδιων κρατικών φορέων ΟΚΧΕ (Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας)  και Γ.Υ.Σ. (Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού).

Όπως ειδικότερα αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, με τον προτεινόμενο τρόπο, «θεραπεύονται χρόνιες στρεβλώσεις του συστήματος βάση του οποίου διενεργούνται οι αεροφωτογραφίσεις δημόσιου ενδιαφέροντος με τη συνεργασία δημόσιων φορέων».

Επί δεκαετίες ο ΟΚΧΕ είναι υπεύθυνος για τη λήψη αεροφωτογραφιών με σκοπό την κάλυψη των αναγκών κρατικών υπηρεσιών και οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α και κάθε Δημόσιας Αρχής, ενώ η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (Γ.Υ.Σ.) είναι αρμόδια για τη λήψη αεροφωτογραφιών με σκοπό την αντίστοιχη υποστήριξη των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Οι δύο φορείς διαθέτουν στα αρχεία τους περισσότερες από 700.000 αεροφωτογραφίες, οι 400.000 εκ των οποίων διατηρούνται στο αρχείο του ΟΚΧΕ.

Σήμερα οι αεροφωτογραφικές αποστολές του ΟΚΧΕ πραγματοποιούνται με την αναλογική αεροφωτογραφική μηχανή της Γ.Υ.Σ.

Το κόστος χρήσης των δύο υφιστάμενων αεροσκαφών που διατίθενται από την Αεροπορία Στρατού για αεροφωτογραφίσεις με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Δημόσιου Τομέα αποτιμάται με βάση τη νομοθεσία (ν.δ. 721/70) σε 1.835,90 ευρώ ανά ώρα πτήσης.

Με αυτά τα δεδομένα, για την κάλυψη των αναγκών αεροφωτογράφισης της περιοχής της  Πελοποννήσου για το έργο του Εθνικού Κτηματολογίου απαιτείται, για τις προϋπολογιζόμενες 200 ώρες πτήσεις, δαπάνη που ανέρχεται σε 367.180 ευρώ. Παράλληλα, με βάση την κοινοτική νομοθεσία θα έπρεπε να γίνει διεθνής διαγωνισμός, με τις συνακόλουθες καθυστερήσεις που αυτό συνεπάγεται.

Αντίθετα, με την πρόταση του ΟΚΧΕ, για την προμήθεια ψηφιακής αεροφωτογραφικής μηχανής, προϋπολογισμού 1.300.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και με τη συνεργασία μεταξύ των κρατικών φορέων στην παραγωγή αεροφωτογραφιών, επιτυγχάνεται γρήγορα και αποτελεσματικά μείωση του κόστους παραγωγής αεροφωτογραφιών σε μακροχρόνιο επίπεδο. Ταυτόχρονα, αποφεύγονται και οι συνεπακόλουθες γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, λόγω της σχετικής πρόβλεψης της κοινοτικής νομοθεσίας, για την εξαίρεση από τα νομικώς ισχύοντα στις αναθέσεις δημόσιων συμβάσεων, όταν πρόκειται για αναθέσεις συμβάσεων από ένα δημόσιο φορέα σε άλλον.

Γίνεται επίσης αντιληπτό ότι η δημιουργία ενός ενιαίου και ευέλικτου Δημόσιου Τομέα που σκοπεύει στην εξοικονόμηση πόρων με την βέλτιστη εκμετάλλευση υλικών και υποδομών καθώς και στην ταχεία παραγωγή έργου και τελικών προϊόντων εκμεταλλευόμενοι παράλληλα το υφιστάμενο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ότι δεν είναι δυνατό ούτε να επανεπενδύονται κεφάλαια για τον ίδιο εξοπλισμό, ούτε πολύ περισσότερο, είναι δυνατό να εκταμιεύονται χρήματα κάθε τρία περίπου χρόνια για την αεροφωτογράφιση της χώρας με ανάθεση, ύψους από 5 έως 8 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ισχύει τα τελευταία χρόνια κατά τα οποία απαιτείται τακτική ενημέρωση διαφόρων υποβάθρων τόσο μέσα από επιταγές που επιβάλλονται από σχετική νομοθεσία της Ε.Ε., όπως και για ανάγκες μελετών και έργων, όπως π.χ. το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Αξίζει ακόμα να αναφερθεί ότι τα οφέλη από τη θεσμοθέτηση του νέου τρόπου παραγωγής αεροφωτογραφιών στη χώρα είναι ιδιαίτερα σημαντικά και για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Η συνεργασία ΟΚΧΕ και Ελληνικού Στρατού πρακτικά σημαίνει ότι η Γ.Υ.Σ. (Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού) μπορεί ελεύθερα να χρησιμοποιεί τη νέα αεροφωτογραφική μηχανή, για την εκτέλεση των αποκλειστικά δικών της προγραμμάτων αεροφωτογράφισης. Παράλληλα, δε, προβλέπεται ότι θα έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στα αεροφωτογραφικά δεδομένα που συλλέγονται από τον ΟΚΧΕ. Αποτέλεσμα αυτών είναι η αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας των αεροφωτογραφικών δεδομένων που απαιτούνται και για τους σκοπούς των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας.

Αξίζουν, δε, συγχαρητήρια στην ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που παρά την επιφυλακτικότητα ορισμένων στελεχών της στρατιωτικής ηγεσίας, αγκάλιασε και στήριξε με θέρμη την πρόταση του ΟΚΧΕ και του ΥΠΕΚΑ, συμβάλλοντας στον εξορθολογισμό του πλαισίου παραγωγής αεροφωτογραφιών, που ταλανιζόταν από στρεβλώσεις για ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα.

Για τον ΟΚΧΕ, τα προβλεπόμενα από το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την παραγωγή ψηφιακών αεροφωτογραφικών δεδομένων στη χώρα συνιστούν πραγματική τομή. Ο Οργανισμός, με σεβασμό στους φόρους που πληρώνει ο πολίτης και φυσικά σε πνεύμα αγαστής συνεργασίας με τις Ένοπλες Δυνάμεις, σχεδιάζει να αξιοποιήσει στο άμεσο μέλλον τις δυνατότητες που του παρέχονται, πλέον, από το Νόμο, για την εκτέλεση αεροφωτογραφίσεων που θα καλύπτουν ολόκληρη τη χώρα.

Η πρόβλεψη της νέας νομοθεσίας για την αδάπανη σύμπραξη ΟΚΧΕ και Ενόπλων Δυνάμεων, με σκοπό τη συστηματική παραγωγή σύγχρονης γεωχωρικής πληροφορίας, μέσω της λήψης ψηφιακών αεροφωτογραφικών δεδομένων, ουσιαστικά κάνει πράξη την πάγια θέση του Οργανισμού, η οποία συνοψίζεται στο εξής: «Σε τέτοιου είδους αναπτυξιακές και ευρύτερης εθνικής σημασίας δράσεις δεν πρέπει το κράτος να μεταφέρει χρήματα του ελληνικού λαού από τη μία τσέπη του παντελονιού στην άλλη, καθώς δεν έχει να κερδίσει τίποτα με αυτόν τον τρόπο. Αντιθέτως, η χώρα κερδίζει σε προστιθέμενη αξία επί των παραχθέντων προϊόντων, καθώς και από την ανάπτυξη που παράγεται από τις δράσεις αυτές».

Στο πλαίσιο αυτό, είναι γνωστό ότι ο ΟΚΧΕ διαθέτει ήδη δωρεάν το σύνολο των ψηφιακών αεροφωτογραφιών του αρχείου του προς τους πολίτες. Είναι εύκολα κατανοητό ότι η πολιτική για την παραγωγή στο εξής αεροφωτογραφικών προϊόντων ψηφιακής μορφής, συνδυαζόμενη με τη δωρεάν διάθεσή τους σε δημόσιους φορείς και πολίτες, αποτελεί σημαντική διαθρωτική αλλαγή αναφορικά στη σχέση Δημόσιας Διοίκησης και πολίτη όσο και ευρύτερα σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη της χώρας.