Διάθεση αεροφωτογραφιών & τοπογραφικών διαγραμμάτων για απόδειξη χρόνου ολοκλήρωσης αυθαιρέτων κατασκευών

Αεροφωτογραφίες

 

Οι αεροφωτογραφίες δύναται να χρησιμοποιηθούν κατά τη διαδικασία της ρύθμισης των αυθαιρέτων κατασκευών με τις διατάξεις του ν.4014/2011


(Α΄ 209), αφού προβλέπεται να συνοδεύουν την «υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη» για την απόδειξη του «χρόνου ολοκλήρωσης της κατασκευής» (αρθ. 24, παρ. 2β.).

 

Το αρχείο της  Διεύθυνσης Αεροφωτογραφίσεων του Ο.Κ.Χ.Ε. περιέχει υλικό ασπρόμαυρων και έγχρωμων αεροφωτογραφιών, ο αριθμός των οποίων υπερβαίνει τις 400.000.

Το υλικό αυτό που φαίνεται στο συνημμένο Πίνακα ταξινομημένο ανά περιοχή (νομό) και ημερομηνία φωτοληψίας, μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως εξής:

Ασπρόμαυρες Α/Φ :

 • 248.645 ασπρόμαυρες αεροφωτογραφίες διαφόρων κλιμάκων, οι οποίες προέρχονται από φωτοληψίες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των ετών 1950 και 2003. Οι φωτοληψίες πραγματοποιήθηκαν με φωτομηχανές Zeiss και διατίθενται σε διαστάσεις (format) 23x23 εκ.
 • 84.187 ασπρόμαυρες αεροφωτογραφίες διαφόρων κλιμάκων, οι οποίες προέρχονται από φωτοληψίες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των ετών 1929 και 1982. Οι διαστάσεις των αεροφωτογραφιών είναι μικρότερες από 23x23 εκ., ενώ οι φωτοληψίες πραγματοποιήθηκαν με φωτομηχανές Wild. Πιο συγκεκριμένα, διατίθενται σε διαστάσεις 18x18 εκ. και 15x10 εκ.
 • 11.000 περίπου ασπρόμαυρες αεροφωτογραφίες διαφόρων κλιμάκων, οι οποίες προέρχονται από φωτοληψίες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των ετών 1951 και 1964. Διατίθενται σε διαστάσεις 23x23 εκ., 18x18 εκ. και 15x10 εκ. Οι φωτοληψίες πραγματοποιήθηκαν με φωτομηχανές Zeiss.
 • 35.246 ασπρόμαυρες αεροφωτογραφίες διαφόρων κλιμάκων, οι οποίες προέρχονται από φωτοληψίες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των ετών 1994 και 2000, υπό την επίβλεψη του Οργανισμού. Διατίθενται σε διατάσεις 23x23 εκ. Οι φωτοληψίες πραγματοποιήθηκαν με φωτομηχανές Zeiss.
 • 4.100 ασπρόμαυρες αεροφωτογραφίες διαφόρων κλιμάκων, οι οποίες προέρχονται από φωτοληψίες που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 1955 - 1957 με χρήση φωτομηχανών Zeiss.

Έγχρωμες Α/Φ :

 • 17.341 έγχρωμες αεροφωτογραφίες διαφόρων κλιμάκων, οι οποίες προέρχονται από φωτοληψίες που πραγματοποιήθηκαν από το έτος 1994 έως το έτος 2004, υπό την επίβλεψη του Οργανισμού. Διατίθενται σε διαστάσεις 23x23 εκ. Οι φωτοληψίες πραγματοποιήθηκαν με φωτομηχανές Zeiss.
 • 2.034 έγχρωμες αεροφωτογραφίες κλιμάκων 1:6000 και 1:15000, οι οποίες προέρχονται από φωτοληψίες που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2010 από τον ΟΚΧΕ. Διατίθενται σε διαστάσεις 23 Χ 23 εκ.. Οι φωτοληψίες πραγματοποιήθηκαν με φωτομηχανές Zeiss

Συνημμένα : Πίνακας

 

Με στόχο την καλύτερη και συντομότερη εξυπηρέτησή σας και την αποφυγή πολύωρης και τυχόν άσκοπης αναμονής σας (στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αεροφωτογραφίες στην θέση και έτος που αναζητείτε), παρακαλούμε τα εξής :

 • Οι μηχανικοί να έχουν για τον εντοπισμό αεροφωτογραφιών

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ [WGS84] – (φ,λ) ή

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ [ΕΓΣΑ 87] – (χ,ψ)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από GOOGLE EARTH (προαιρετικά)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από http://geodata.gov.gr/maps/ (προαιρετικά)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/ (προαιρετικά)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΕΤΗ)

 

 • Οι πολίτες να έχουν προμηθευτεί από τον μηχανικό που προβλέπεται να εξουσιοδοτήσουν για την διαδικασία ρύθμισης αυθαιρέτων, σύμφωνα με το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄/21-9-2011) και την ΚΥΑ 41498/2011 (ΦΕΚ 2167 Β΄/27-9-2011), τα παραπάνω στοιχεία.

 

 • Καλύτερη εξυπηρέτηση μπορεί να γίνει :

απευθείας με την «αίτηση ελέγχου διαθεσιμότητας αεροφωτογραφιών»

Συμπληρωματικά

Κρίσιμες ημερομηνίες αναζήτησης αεροφωτογραφιών για την «ρύθμιση αυθαιρέτων»  με το ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄/21-9-2011)

 

 • Κατά την διαδικασία ρύθμισης των  αυθαιρέτων, οι συντελεστές «παλαιότητας» για τον υπολογισμό του Ενιαίου Ειδικού Προστίμου, έχουν καθορισθεί ως εξής :
 1. Αυθαίρετη κατασκευή μέχρι 31-1-1983 : 0,15
 2. Αυθαίρετη κατασκευή από 31-1-1983 έως 31-12-2003 : 0,80

      Κατά συνέπεια αεροφωτογραφία για την απόδειξη του χρόνου ολοκλήρωσης αυθαίρετης κατασκευής, μπορεί να είναι οποιασδήποτε χρονολογίας πριν την 31-1-1983 για την περίπτωση  (1)  και οποιασδήποτε χρονολογίας από 31-1-1983 έως 31-12-2003 για την περίπτωση (2).

 

 • Για αεροφωτογραφίες από το 1995 έως 2010, ο εντοπισμός και η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται στο γραφείο 302 του Γ΄ ορόφου.

 

 • Οι αεροφωτογραφίες του νομού Αττικής χρονολογίας 2001 και 2010 είναι ήδη ψηφιοποιημένες και μπορούν να διατεθούν σε ψηφιακή μορφή σε πολύ συντομότερο χρονικό διάστημα από τις εκτυπωμένες.

 

 • Για να ενταχθούν στην διαδικασία ρύθμισης του ν.4014/2011, πρέπει  ο φέρων οργανισμός των αυθαιρέτων κατασκευών να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 28-7-2011 (αρθ. 24 παρ. 1.α του ν.4014/2011).

 

 • Αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ του 1955 απαλλάσσονται από τη διαδικασία ρύθμισης αυθαιρέτων (αρθ. 23 παρ. 2.α του ν.4014/2011).

 

         Τοπογραφικά Διαγράμματα

Τα  τοπογραφικά διαγράμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόδειξη του χρόνου  κατασκευής τους, εναλλακτικά με τις αεροφωτογραφίες, στη ρύθμιση αυθαιρέτων κατασκευών με τις διατάξεις του ν.4014/2011.

Το αρχείο της  Διεύθυνσης Χαρτογραφήσεων του Ο.Κ.Χ.Ε. περιέχει μεγάλο αριθμό διαγραμμάτων, διαφόρων κλιμάκων και χρονολογιών.

Συνημμένα : Πίνακας