Χάρτες ορίων Υποθηκοφυλακείων και ΟΤΑ των προγραμμάτων του Εθνικού Κτηματολογίου

Πίνακας Ποσοστών Κάλυψης ανά Υποθηκοφυλακείο

 

Πίνακας ΟΤΑ ανά Δήμο Καλλικράτη

 

 

Χάρτες Κάλυψης ανά Περιφέρεια

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος

Περιφέρεια Θεσσαλίας

 

 

Για την Περίληψη των Εργασιών πατήστε εδώ.