Παράταση δημόσιας διαβούλευσης

Σας ανακοινώνουμε ότι οι ημερομηνίες λήξης για τη δημόσια διαβούλευση των έργων

 «Ψηφιοποίηση Αρχείου Αεροφωτογραφιών ΟΚΧΕ» και

 «Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών και Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας»

 παρατείνονται  έως την Παρασκευή 09-09-2011 και την Παρασκευή 16-09-2011 αντίστοιχα.