Διατίθενται έγχρωμες Αεροφωτογραφίες του νομού Αττικής, (κλίμακες 1:6000 και 1:15000), φωτοληψίας έτους 2010.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε  εδώ