Ανακοίνωση για την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών του Οργανισμού


Με απόφαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, πραγματοποιούνται εργασίες αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Οργανισμού. Η αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών αποτελεί τη συνέχεια των προσπαθειών που ξεκίνησαν με την εγκατάσταση νέου υλικού εξοπλισμού (γραμμές δικτύων, Η/Υ κ.λπ.) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ηλεκτρονική Διαχείριση και Διάθεση μέσω του  Διαδικτύου του Αεροφωτογραφικού και λοιπού Χαρτογραφικού Υλικού του Ο.Κ.Χ.Ε.».