Διεύθυνση Χαρτογραφήσεων

 

Διευθυντής: Δημήτρης Παπακωνσταντίνου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Τμήμα Σχεδιάσεων : Τμηματάρχης, Αδαμαντία Παυλοπούλου, Αγρ. - Τοπογράφος Μηχανικός

Τμήμα Αρχείου: Υπεύθυνοι: Αποστόλου Χρήστος, Κοκκίνη Νίκη

 

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

 

  • Η σύνθεση παραγώγων χαρτών μικρότερων κλιμάκων, με παράγωγες διαδικασίες
  • Η διαχείρισητου Γενικού Αρχείου χαρτών και διαγραμμάτων, το οποίο διαθέτει το χαρτογραφικό υλικό που παράγεται, όχι μόνο στην Υπηρεσία, αλλά και σε άλλους φορείς.
  • Η στήριξη των Προγραμμάτων (οικιστικών, χωροταξικών, συγκοινωνιακών, περιβαλλοντολογικών κ.λπ.) του Υ.Π.Ε.Κ.Α., με χαρτογραφικό υλικό, το οποίο συντάσσει με πρωτογενείς ή παράγωγες διαδικασίες
  • Η διάθεση του  χαρτογραφικού αυτού υλικού σε οποιοδήποτε τεχνικό φορέα (Δημόσιο ή Ιδιωτικό) από  το αρχείο χαρτών και διαγραμμάτων που διαθέτει από το 1920 μέχρι σήμερα