Διεύθυνση Γεωπληροφορικής

 

 

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

 

Η δημιουργία και λειτουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών.

Η υλοποίηση των απαιτήσεων του Νόμου 3882/2010 απαιτεί ενέργειες οι οποίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δράσεις:

 

  • Εκπαίδευσης - ενημέρωσης
  • Ανάπτυξης, συντονισμού και στήριξης του διοικητικού μηχανισμού των ΚΟΣΕ
  • Σύνταξης εγκυκλίων, υπουργικών αποφάσεων
  • Γραμματειακής στήριξης της ΕΘ.Ε.Γ.
  • Παραγωγής Τεχνικών Κειμένων
  • Ανάπτυξης και Λειτουργίας της Γεωπύλης
  • Παραγωγής ψηφιακών προϊόντων