Διεύθυνση Αεροφωτογραφήσεων

 

 

Διευθύντρια: Αλίκη Φατούρου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Τμήμα Αρχείου: Υπεύθυνος, Γιάνναρης Ιωάννης

 

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

  

  • Η μελέτη και εκτέλεση αεροφωτογραφίσεων και επίγειων φωτογραφήσεων, για την κάλυψη αναγκώντων αναπτυξιακών προγραμμάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α., Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών, Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, κ.α.
  • Πάσης φύσεωςφωτογραφικές εργασίες: εμφάνιση αεροφίλμ - εκτύπωση αντιγράφων και διαθετικών και μεγεθύνσεις αεροφωτογραφιών
  • Λειτουργία αρχείου αεροφωτογραφιών: Η Διεύθυνση διαθέτει αεροφωτογραφικό υλικό από το 1929 μέχρι σήμερα. Είδη αεροφωτογραφιών: ασπρόμαυρες διαφόρων κλιμάκων(1:6.000, 1:10.000, 1:15.000, 1:20.000) - έγχρωμες διαφόρων κλιμάκων (1:6.000,1:10.000, κ.λπ.)