Δομή

 

Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα ο Ο.Κ.Χ.Ε., για την πραγματοποίηση του έργου του στηρίχθηκε στην αυτοτελή Υπηρεσία Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Υ.Κ.Χ.Ε.) του Υπ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε., η οποία όπως προέβλεπε ο Ν. 1647/86 μεταφέρθηκε στον Ο.Κ.Χ.Ε.με την υπ. αρ. 46869/24-11-03 (ΦΕΚ 295 / ΝΠΔΔ / 26-11-03) διαπιστωτική πράξητου Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

 

 Η σημερινή δομή του ΟΚΧΕ όπως περιγράφεται στον πρόσφατο Νόμο 3882/2010 είναι η ακόλουθη:

 

Διοίκηση 


Ο Οργανισμός διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου τα μέλη είναι:

 

 1. Γιώργος Μουτεβελής, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Πρόεδρος
 2. Θωμάς Καμενόπουλος, Δικηγόρος Αθηνών, Αντιπρόεδρος
 3. Κωνσταντίνος - Βασίλειος Κατσάμπαλος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ., Καθηγητής Α.Π.Θ., Μέλος
 4. Άγγελος Σιόλας, Αρχιτέκτονας-Πολεοδόμος, Μέλος
 5. Μαρία Φλώρου, Δικηγόρος Αθηνών, Μέλος
 6. Αδάμ Στημονιάρης, Χημικός - Καθηγητής ΤΕΙ Κοζάνης, Μέλος
 7. Αναμένεται διορισμός

 

Αλίκη Φατούρου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Προϊστάμενη Ο.Κ.Χ.Ε. , Εισηγήτρια

 

ΚεντρικέςΥπηρεσίες Ο.Κ.Χ.Ε.

 

Γραφείο Προϊσταμένης Υπηρεσιών


Προϊσταμένη: Αλίκη Φατούρου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Ζέφη Ασημακοπούλου, ΠΕ Οικονομικών

 

Νομική Υπηρεσία

 

Νομικός Σύμβουλος: Παναγιώτης Ματθαίου

 

Διεύθυνση Κτηματολογίου

 

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Ελένη Καούνη, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

Τηλ.: 211 1044636, fax: 211 1044632, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προϊσταμένη: Παπαδοπούλου Παρασκεύη, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Τηλ.: 211 1044637, fax: 211 1044722, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

 

 • Συντονισμός και παρακολούθηση των εκτελουμένων κτηματογραφήσεων ως και των διοικητικών διαδικασιών για την εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου της χώρας (Α' πιλοτικό πρόγραμμα).
 • Διευθύνουσα και Επιβλέπουσα Υπηρεσία των μελετών κτηματογράφησης για την δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου του Α΄ πιλοτικού προγράμματος.
 • Συντονισμός και παρακολούθηση των εκτελουμένων Κτηματογραφήσεων προς εφαρμογή των προγραμμάτωντων έργων του Υπουργείου.
 • Επεξεργασία των στοιχείων του κτηματολογίου για διαφόρους σκοπούς.
 • Αρχειοθέτηση, ταξινόμηση των αποφάσεων χάραξης των γραμμών αιγιαλού και παραλίας της χώρας.
 • Παροχή πληροφοριών στους πολίτες για την πορεία των προγραμμάτων σύνταξης μελετών του Εθνικού Κτηματολογίου.

Αρμοδιότητες  γραφείου Κτηματολογίου:

 

 • Τήρηση και ενημέρωση των κτηματικών χαρτών και κτηματικών βιβλίων
 • Χορήγηση αποσπασμάτων κτηματικού χάρτη και κτηματικού βιβλίου σε ενδιαφερόμενους πολίτες
 • Θεώρηση οικοδομικών αδειών ως προς τον κτηματολογικό αριθμό των ακινήτων

 

Διεύθυνση Χαρτογραφήσεων

 

Αναπληρώτρια Διευθύντρια, Αδαμαντία Παυλοπούλου, Αγρ. - Τοπογράφος Μηχανικός

Τμήμα Αρχείου: Υπεύθυνοι: Αποστόλου Χρήστος, Κοκκίνη Νίκη

 

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

 

 • Η σύνθεση παραγώγων χαρτών μικρότερων κλιμάκων, με παράγωγες διαδικασίες
 • Η διαχείρισητου Γενικού Αρχείου χαρτών και διαγραμμάτων, το οποίο διαθέτει το χαρτογραφικό υλικό που παράγεται, όχι μόνο στην Υπηρεσία, αλλά και σε άλλους φορείς.
 • Η στήριξη των Προγραμμάτων (οικιστικών, χωροταξικών, συγκοινωνιακών, περιβαλλοντολογικών κ.λπ.) του Υ.Π.Ε.Κ.Α., με χαρτογραφικό υλικό, το οποίο συντάσσει με πρωτογενείς ή παράγωγες διαδικασίες
 • Η διάθεση του  χαρτογραφικού αυτού υλικού σε οποιοδήποτε τεχνικό φορέα (Δημόσιο ή Ιδιωτικό) από  το αρχείο χαρτών και διαγραμμάτων που διαθέτει από το 1920 μέχρι σήμερα

 

Διεύθυνση Αεροφωτογραφίσεων

 

Διευθυντής: Δημήτρης Παπακωνσταντίνου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Τμήμα Αρχείου: Προισταμένη, Καλλιόπη Αλιμπέρτη, Αγρ. - Τοπογράφος Μηχανικός

 

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Αερ/σεων:

  

 • Η μελέτη και εκτέλεση αεροφωτογραφίσεων και επίγειων φωτογραφήσεων, για την κάλυψη αναγκώντων αναπτυξιακών προγραμμάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α., Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών, Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, κ.α.
 • Πάσης φύσεωςφωτογραφικές εργασίες: εμφάνιση αεροφίλμ - εκτύπωση αντιγράφων και διαθετικών και μεγεθύνσεις αεροφωτογραφιών
 • Λειτουργία αρχείου αεροφωτογραφιών: Η Διεύθυνση διαθέτει αεροφωτογραφικό υλικό από το 1929 μέχρι σήμερα. Είδη αεροφωτογραφιών: ασπρόμαυρες διαφόρων κλιμάκων(1:6.000, 1:10.000, 1:15.000, 1:20.000) - έγχρωμες διαφόρων κλιμάκων (1:6.000,1:10.000, κ.λπ.)

  

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Γεωδαισίας:

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Γεωδαισίας, βάσει του Π.Δ. 910/77, ασκούνται με το προσωπικό που διαθέτει ή με ανάθεση σε ιδιώτες και είναι:

 • Οι γεωδαιτικές εργασίες υπαίθρου και γραφείου, για την απόδοση των στερεοσκοπικών ζευγών και όλες οι εργασίες πύκνωσης των γεωδαιτικών δικτύων
 • Ο έλεγχος και η συμπλήρωση υφιστάμενων χαρτών
 • Ο τεχνικός έλεγχος, η ρύθμιση, η συντήρηση και η επισκευή των γεωδαιτικών οργάνων

Οι δραστηριότητες της Διεύθυνσης Γεωδαισίας αναφέρονται σε όλο το φάσμα τωντοπογραφικών και γεωδαιτικών εργασιών, με έμφαση:

1.Στη λήψη των απαραίτητων επίγειων στοιχείων για τη στήριξη των φωτογραμμετρικών και χαρτογραφικών προγραμμάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και του ΟΚΧΕ και

2.Στον έλεγχο γεωδαιτικών εργασιών και στον έλεγχο των υποβάθρων των μελετών του Εθνικού Κτηματολογίου (Α' Πιλοτικό Πρόγραμμα)

 

Διεύθυνση Γεωπληροφορικής

 

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

 

Η δημιουργία και λειτουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών.

Η υλοποίηση των απαιτήσεων του Νόμου 3882/2010 απαιτεί ενέργειες οι οποίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δράσεις:

 • Εκπαίδευσης– ενημέρωσης
 • Ανάπτυξης, συντονισμού και στήριξης του διοικητικού μηχανισμού των ΚΟΣΕ
 • Σύνταξης εγκυκλίων, υπουργικών αποφάσεων
 • Γραμματειακής στήριξης της ΕΘ.Ε.Γ.
 • Παραγωγής Τεχνικών Κειμένων
 • Ανάπτυξης και Λειτουργίας της Γεωπύλης
 • Παραγωγής ψηφιακών προϊόντων

 

Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Λειτουργίας

 

Διευθυντής: Κωνσταντίνος Λέπουρας, ΠΕ Οικονομικών

 

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

 

 • Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του Οργανισμού.
 • Η τήρηση του πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.
 • Ο έλεγχος της παρουσίας του προσωπικού, των κανονικών αδειών, καθώς και των αδειών ασθενείας.
 • Χειρισμός θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του Οργανισμού( διαδικασίες προσλήψεων, μετατάξεων, αποσπάσεων)
 • Υποστήριξη λειτουργίας υπηρεσιακού συμβουλίου
 • Η μέριμνα για τη συντήρηση, καθαριότητα και ασφάλεια του κτιρίου.
 • Η μέριμνα για την τηλεφωνική εξυπηρέτηση του κτιρίου.
 • Η εποπτεία για την καλή λειτουργία του κυλικείου.
 • Η μέριμνα για τη συγκέντρωση των προτάσεων του προγράμματος δράσης και του προγράμματος προμηθειών των Διευθύνσεων του Οργανισμού  Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας.
 • Η παραλαβή διαχειριστικού υλικού και υλικών καθαριότητας από το αρμόδιο τμήμα της κεντρικής Υπηρεσίας και διάθεσή τους.
 • Η επίσπευση της διαδικασίας επειγουσών προμηθειών καθώς και μικροπρομηθειών στήριξης της υπάρχουσας τεχνικής υποδομής για εργαστήρια, εμφάνιση αεροφίλμ, εκτύπωση αεροφωτογραφιών, φωτογραφικών εργαλείων, εκτυπωτικών εργασιών κλπ.
 • Η επίσπευση της διαδικασίας επισκευής και συντήρησης φωτογραμμετρικών οργάνων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, τοπογραφικών οργάνων και λοιπών ηλεκτρονικών ή μη οργάνων και συσκευών.
 • Η μέριμναγια τη μισθοδοσία του προσωπικού
 • Η σύνταξη του προϋπολογισμού, η οικονομική διαχείριση εσόδων – εξόδων, η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και η τήρηση των σχετικών βιβλίων
 • Η διενέργεια διαγωνισμών για προμήθειες και υπηρεσίες